top of page

LID WORDEN MOMENT 

Aanmeldingsformulier: zie hieronder

Het lidmaatschap van vzw MOMENT is open voor allen die mindfulness in hun beroep integreren, die de effecten van mindfulness onderzoeken. Allen die actief mindfulness beoefenen en in hun dagelijks leven integreren, en allen die de realisatie van doelstellingen van de vereniging financieel willen ondersteunen zijn welkom als Sympathisant.

 

Bent u onderzoeker dan vermelden wij op eenvoudig verzoek uw gegevens, uw onderzoeksveld en uw adres bij een universiteit of onderzoeksinstituut.

 

Bent u actief als practitioner en kunt u een certificaat tonen van één van de hieronder genoemde opleidingsinstellingen dan vermelden wij uw gegevens zodat mensen die een practitioner zoeken u kunnen vinden. Heeft u een andere opleidingsroute gevolgd? Wees dan eveneens welkom. Indien u de elementen heeft verzameld die overeenkomen met een erkend traject, dan nodigen wij u uit om u aan te melden. 

 

Als practitioner ontvangt u jaarlijks een MOMENT-vignet met het actuele jaartal waardoor u zichtbaar kunt maken dat u lid bent. Zie voorbeeld hiernaast.

Sinds 2020 maakt u daarmee ook zichtbaar dat u lid bent van een beroepsvereniging die opereert in een Europees verband - de vereniging van mindfulness verenigingen EAMBA (European Associations for Mindfulness). Dit geeft elke individuele trainer aangesloten bij vzw MOMENT direct de link naar EAMBA wat belangrijk kan zijn voor cliënten en budgethouders: u maakt deel uit van een lokaal en Europees collectief dat zich inzet voor kwaliteitsborging en bekendmaking van mindfulness. Het is bovendien relevant op weg naar het verkrijgen van erkenning voor het beroep van mindfulness trainer / practitioner.

Het MOMENT-vignet is geldig en waardevol in combinatie met uw zichtbaarheid op de website van vzw MOMENT waar u in de database uw eigen contactgegevens en achtergrond kunt vermelden. Na toetreding tot vzw MOMENT ontvangt u een code om in te loggen en uw gegevens in te voeren. Voor het actualiseren kunt u eenvoudig een andere code aanvragen. https://www.mindfulmoment.be/moment-practitioners

 

Wie in opleiding is kan al tijdens de opleiding aspirant-lid worden en zich aanmelden als sympathisant; bij ontvangst van uw diploma wordt u Lid, de verenigingsbijdrage van het lopende jaar wordt verrekend.

 

Gebruik alstublieft één van de volgende formulieren om u in te schrijven als lid of als sympathisant. 

MOMENT Logo 2021 sample.jpg

Zou u de gedragscode willen lezen alvorens het formulier in te vullen:

Gedragscode van vzw MOMENT  (pdf)

Met het invullen van uw aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.

1. Aanmelding als LID

Het Lidmaatschap staat open voor allen die de effecten van mindfulness onderzoeken en die in de context van hun beroep mindfulness aanreiken.

 

MS WORD Doc    Aanmelding_MOMENT_Lid.docx

Ingevuld formulier per e-mail opsturen naar:  moment@MindfulMoment.be

Na toelating verzoeken wij u de verenigingsbijdrage van 100 euro te betalen op bankrekeningnummer Triodos BE 60 5230 8063 5670 onder vermelding van uw naam en email-adres. U ontvangt u een betalingsbewijs.

Lidgeld voor onderzoekers is 30 euro indien zij tenminste één keer per jaar schriftelijk of mondeling uitgebreid inzichten uit onderzoek delen met de leden van vzw MOMENT.

 

2. Aanmelding als SYMPATHISANT

Wilt u de doelstellingen van vzw MOMENT ondersteunen als Donateur omdat u de voordelen van het beoefenen van mindfulness ervaart? Met uw gift van tenminste 30 euro per jaar ontvangt u de status van Sympathisant en daarmee automatisch alle updates van de vereniging en uitnodigingen tot de meeste activiteiten.

Bent u in opleiding om mindfulness te integreren in uw beroep? Dan kunt u al voorafgaand aan de voltooiing van uw opleiding aspirant-lid worden om de voordelen te ervaren van regelmatig contact met collega-practitioners. Gebruik voor uw aanmelding a.u.b. het formulier voor Sympathisanten. Na afronding van uw opleiding wordt u Lid van de vereniging; betaalde contributie over het verenigingsjaar kunt u laten verrekenen. Sympathisanten die in opleiding zijn om mindfulness in hun beroep te integreren hebben in bepaalde gevallen op 

aanvraag toegang tot de collegiale uitwisseling, ofwel intervisie, georganiseerd voor Leden door Leden.

 

MS WORD Doc     Aanmelding-MOMENT-Sympathisant.docx

Ingevuld formulier per e-mail opsturen naar:  moment@MindfulMoment.be

Na bevestiging verzoeken wij u de verenigingsbijdrage van 30 euro te betalen op bankrekeningnummer Triodos BE 60 5230 8063 5670 onder vermelding van uw naam en email-adres. U ontvangt u een betalingsbewijs.

3. Verlenging

Verleng uw Lidmaatschap of Sympathisant-schap vóór de Nieuwjaarsbijeenkomst van vzw MOMENT door de verenigingsbijdrage te betalen. Dan is uw deelname aan de Nieuwjaars-bijeenkomst gratis. Betalingen a.u.b. naar Triodos BE 60 5230 8063 5670 onder vermelding van uw naam en email-adres.

Certificaten van Opleidingsinstellingen erkend door vzw MOMENT

(stand april 2018)

 

Hieronder vindt u een lijst van opleidingsinstellingen wier certificaat door vzw MOMENT op dit moment wordt gezien als voldoende in aanmerking te komen voor het lidmaatschap.

 

Indien u een ander pad heeft gevolgd en meent dat u de elementen heeft verzameld die overeenkomen met een erkend traject, dan nodigen wij u uit om u aan te melden. De toelatingscommissie beziet samen met u - en eventueel in overleg met de adviesraad -

wat wijsheid is. U kunt zeker al direct de status van "sympathisant" verwerven.

 

Hier is de lijst van opleidingsinstellingen die opleidingen bieden die leiden tot een certificaat dat kwalificeert om lid van vzw MOMENT te worden. Kom terug voor updates.
 

vzw MOMENT geeft met deze lijst GEEN kwaliteitsgarantie voor deze opleidingen.
 

Breathworks-Mindfulness

http://www.breathworks-mindfulness.org.uk; http://breathworks.be

 

Center for Mindfulness at University of Massachusetts Medical School

http://www.umassmed.edu/cfm

 

Centre for Mindfulness Research and Practice Bangor University

http://www.bangor.ac.uk/mindfulness

 

Centrum voor Mindfulness Amsterdam

http://centrumvoormindfulness.nl

 

Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung

http://www.institut-fuer-achtsamkeit.de

 

Instituut voor Aandacht en Mindfulness

http://aandacht.be

 

Instituut voor Mindfulness, Nederland

http://www.instituutvoormindfulness.nl

 

Leven in de Maalstroom

http://levenindemaalstroom.drupalgardens.com/content/modules

Mindfulness Teacher Training by Brussels Mindfulness

https://files.brusselsmindfulness.be/editor/Brussels_Mindfulness_TT.pdf

 

Oxford Mindfulness Centre

http://www.oxfordmindfulness.org

 

Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness

https://www.radboudcentrumvoormindfulness.nl

 

See True

https://www.mindfulness-opleiding.nl 

bottom of page