top of page

MOMENT  DIALOOG

Wat is MOMENT Dialoog?

“Dialogue is really aimed at

going into the whole thought process and

changing the way the thought process

occurs collectively.”

David Bohm

DELEN VAN ERVARINGEN

Een MOMENT-Dialoog is een uitnodiging om ervaringen te delen tussen collega's: van leden met leden. Het verschil met een discussie of debat is dat we in een dialoog op elkaars opmerkingen en inzichten verder bouwen en verbinding creëren in diversiteit. In een debat en discussie staan aspecten als "argumenteren", "standpunten innemen" en "winnen" eerder centraal.

 

MOMENT DIALOOG MEER CONCREET

   

 • We starten met een mindfulness meditatie.

 • Vervolgens luisteren we naar het verhaal van een collega. In korte tijd, ongeveer acht minuten, vertelt de collega over iets dat haar of hem aan het hart ligt in verband met mindfulness en daarop gebaseerde benaderingen. De beknoptheid van het verhaal is gespiegeld aan de principes van TED-Talks. Daarmee blijven we allen met volle aandacht gefocust op de essentie van luisteren.

 • Na het vertellen en luisteren nemen we opnieuw ruimte voor een korte mindfulness meditatie.

 • Daarna voeren we in kleine groepen van 3 tot 5 personen een dialoog van ongeveer één uur, dus volop tijd om aandachtig met elkaar te zijn. Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer personen. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden logos - woord, taal, rede - en dia - door. De dialoog is dus een manier om elkaar DOOR WOORDEN te bereiken: heilzaam sprekend en aandachtig luisterend. Er is uitdrukkelijk ruimte en volop tijd voor uitwisseling.

 • Vervolgens delen we de inzichten die we in de subgroepen hebben gewonnen met elkaar in de gehele groep, waarmee we onze onderlinge verbondenheid verder versterken.


PRINCIPES

Specifiek brengen we binnen MOMENT-dialogen de principes in praktijk die zijn beschreven door David Bohm in On Dialogue. Om het eenvoudig te houden kiezen we een beperkt aantal van deze principes voor MOMENT-dialogen:
 

 1. Volledig aanwezig zijn met ontspannen aandacht.

 2. Spreken vanuit de eigen ervaring - niet theoretiserend.

 3. Bondig de essentie uitspreken en ruimte laten voor de inbreng van allen.

 4. Vanuit de eigen stilte actief en betrokken luisterend.

 5. Open voor verschil in betekenis en vinden van gemeenschappelijkheid.
   

KOM HET BELEVEN

De beleving van indringende getuigenissen en intens aandachtige luisteraars staat garant voor inspirerende uitwisselingen.

De ervaring is moeilijk te beschrijven. Kom het beleven! Je bent van harte welkom.

 

Moment nodigt je uit om jouw verhaal te delen:

iets uit jouw praktijk of reflectie.
Vertel spontaan en ervaar hoe

verbindend en inspirerend dit werkt.

Klik hier om jouw bijdrage aan te melden!

 

HOE KAN JE DEELNEMEN?    
 • Bij aanmelding van je thema ben je lid van vzw MOMENT;

 • Je biedt een thema dat je aan het hart ligt en dat verband houdt met mindfulness en de daarop gebaseerde benaderingen;

 • Je wilt een presentatie geven van maximaal acht minuten over jouw ervaringen, inzichten of reflecties;

 • Je wilt na je verhaal of presentatie deelnemen aan een dialoog met de aanwezige collega's over dit thema.

bottom of page