top of page

MOMENT Leden Vignetten

Als bewijs van lidmaatschap ontvangen practitioners een woord-beeldmerk waarin het jaartal vermeld staat waarvoor lidmaatschap geldig is (zoals het voorbeeld). Dit vignet is alleen geldig in het daarop vermelde jaar en in combinatie met jouw vermelding op de website van vzw MOMENT.  

 

Elk jaar ontvang je na betaling van de lidmaatschapsbijdrage een nieuw geactualiseerd bewijs van lidmaatschap met het actuele jaartal. Je ontvangt dit vignet jaarlijks uitsluitend van de penningmeester van vzw MOMENT in een persoonlijk aan jou gericht bericht.

 

 Je kunt telkens het actuele vignet gebruiken op je website en promotiemateriaal gedurende de jaren waarin je  lid bent van vzw MOMENT. Wie dit ziet kan op de website van vzw MOMENT nagaan of je staat geregistreerd en daar ook jouw contact-gegevens vinden. 

 

Daarmee levert vzw MOMENT een bijdrage aan de bekendmaken en zichtbaar maken van degenen die aan de formele kwaliteitscriteria van de vereniging voldoen. Voor wie een practitioner zoekt bieden we daarmee informatie bij het vinden van gekwalificeerd aanbod.  

 

Door goed gebruik daarvan kun je samen met de andere leden van de vereniging de kwaliteit van mindfulness training in België beschermen én zichtbaar maken dat je voor deze kwaliteits-bescherming opkomt.  Geef dit vignet dus niet door aan anderen. Indien je zou zien dat iemand het gebruikt die niet op de website van vzw MOMENT staat vermeld, geef diegene dan op milde wijze een seintje hoe hij of zij alsnog in aanmerking zou kunnen komen voor het rechtmatig gebruik van het vignet. 

 

Je lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd, tenzij je vóór 15 oktober van het kalenderjaar aan de penningmeester een opzegging stuurt. Mocht je geen lid meer willen zijn van vzw MOMENT dan zal je ook het lidmaatschapsvignet niet meer dienen te gebruiken.

MOMENT Logo 2021 sample.jpg
bottom of page