top of page

BLOG   MOMENTje...

UITNODIGING  

Als Lid of Sympathisant van vzw MOMENT ben je van harte welkom om bij te dragen aan MOMENTje.

 

 • Heb je een interessant boek gelezen? Schrijf een recensie!
   

 • Is er een wetenschappelijke publicatie verschenen op het terrein waarmee je vertrouwd bent? Geef een korte samenvatting met bronvermelding zodat collega’s ook hiervan op de hoogte zijn!
   

 • Vind je een relevante workshop of/en retraite etc voor trainers, onderzoekers, practitioners? Laat weten waarom je dit interessant vindt en geef collega’s ook een kans om hieraan deel te nemen!

 •  

 • EN… schrijf een artikel over iets dat je aan het hart ligt, waarover je nadenkt of waarover je graag met collega’s in dialoog wenst te gaan.

 

DOELEN van MOMENTje

 • MOMENTje biedt actuele informatie voor leden van vzw MOMENT en gelegenheid om elkaar te informeren over actualiteiten.

INHOUD

 • Wetenswaardigheden van leden

 • Events en activiteiten voor leden zoals retraites, vormingen, etc.

 • Nieuws over publicaties, agenda's, commissies etc.

 • Verwijzingen naar publicaties, waaronder wetenschappelijke bronnen.

 

Wat niet?

 • Reclame voor commerciële activiteiten

 • Aankondigingen van algemene mindfulness trainingen, events & retraites/ stiltedagen.

 

RUBRIEKEN

Wetenschap: Studies naar het effect van mindfulness en daarop gebaseerde benaderingen in verschillende contexten

Commissies: Nieuws uit de commissies van vzw MOMENT

Events: Events en andere activiteiten specifiek voor trainers, practitioners en onderzoekers, voor zover deze  gaan over vervolgscholing, -vorming, retaites en conferenties voor diegenen die in hun beroepsuitoefening benaderingen integreren die op mindfulness zijn gebaseerd.

Dialoog: Ruimte om perspectieven uit te wisselen en om in interactie nieuwe te ontdekken.

 

CONTACT

Je bijdrage kun je direct sturen naar: moment@mindfulmoment.be

bottom of page