top of page

Mindful Onderwijs / Mindful School

community  binnen vzw MOMENT 

De Commissie Onderwijs
zet zich ervoor in dat leerlingen, 
leerkrachten en schooldirecties 
kennismaken met mindfulness.  

Vzw MOMENT - Visienota

Mindfulness en Onderwijs 21 juni 2018:

Vzw Moment wil het onderwijs informeren over mindfulness: we richten ons op leerkrachten

leerlingen en alle betrokken onderwijs-actoren.

Doel is informatie en inzichten te delen over de potentiële impact van mindfulness op diverse aspecten eigen aan de onderwijscontext. 

De nieuwe sleutelcompetenties voor het leerplichtonderwijs geven duidelijk aan dat de samenleving een belangrijke taak toekent aan onderwijs voor het psychisch welzijn van onze kinderen en jongeren.

Oefenen in mindfulness, door leerlingen en leerkrachten, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het vervullen van deze nobele opdracht van het onderwijs. 

Meer hierover in de visienota mindfulness en onderwijs >>

Save the date:

Symposium 2020 


volgend symposium op

donderdag 6 februari 2020

2019-Symposium

‘Hoe kan Mindfulness op school bijdragen

aan bewustzijn, welbevinden en veerkracht?'

 

KLIK hier voor 

Alles over het symposium 7 februari 2019

Voor directies en leerkrachten uit het                       kleuter- en basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, kunstonderwijs, CLB, zorgleerkrachten, leerlingen-begeleiders, pedagogische begeleiders, ouders,                     onderwijsinspectie, leraren- opleiders en beleidsmakers. 

Compleet 2019-Programma met 24 workshops

Georganiseerd door

vzw MOMENT in samenwerking met de 

Universiteit Antwerpen en met

LMC Leuven Mindfulness Centre

MOMENT 2019-0207 MFN-OW2 zaal.png

"Mindfulness in het onderwijs

Hoe ver staat het met de wetenschappelijk evidentie?"

Meer en meer leerkrachten tonen interesse in mindfulness. Dit wijst op een groot enthousiasme

over de toepassing van mindfulness in een schoolcontext.

Katleen Van der Gucht, Peter Kuppens en

Filip Raes onderzochten hoe het staat met de wetenschappelijk evidentie van mindfulness in het onderwijs.

In deze publicatie lichten de onderzoekers 

een aantal fundamentele vragen nader toe.

Meer hierover in de "Hoe ver staat het met de wetenschappelijk evidentie?" >> 

2019-Symposium Mindfulness & Onderwijs

7 februari 2019

Verslag & Audio-opnames 2019 

2018-Symposium Mindfulness & Onderwijs

2 februari 2018

Details & Audio-opnames 2018 >>

bottom of page