top of page
Featured Posts

NIEUWSBRIEF #3 - September 2014

De hoofdonderwerpen in deze nieuwsbrief:

  1. SUPERVISIE voor Mindfulness Trainers en Practitioners

  2. INTERVISIE - zet een lokale intervisie groep op

  3. EVENTS van vzw MOMENT en andere organisaties

Nieuwsbrief 3 September 2014

SUPERVISIE voor Mindfulness Trainers en Practitioners

“Competenties versterken en verdiepen”

Wie beroepsmatig mindfulness inzet, vraagt zich waarschijnlijk af hoe mindfulness tot bloei kan komen. Intervisie en supervisie kunnen een rol spelen in deze persoonlijke leerroute. Het zijn methoden om de directe ervaring te onderzoeken, te verruimen en te verdiepen.

Supervisie

Deskundigheidsbevordering

Supervisie kan individueel of in een klein groepje gestalte krijgen. In tegenstelling tot intervisie wordt dit proces altijd ondersteund door een collega met beduidend meer ervaring. Het is een praktijkgerichte begeleiding waarbij systematisch wordt geleerd van de concrete problemen die je in je werksituatie ontmoet. Supervisie is dus een vorm van deskundigheidsbevordering.

Verkennen en herkennen van vaste patronen

Onder leiding van een supervisor wordt methodisch ingegaan op je persoonlijke leervragen. Het geeft (in)zicht op problematische situaties waar je mee te maken krijgt. Je leert hoe je ermee kan omgaan zonder dat expliciete adviezen worden gegeven. De nadruk ligt op (zelf)onderzoek en ontvankelijkheid voor diepgaande inzichten. Supervisie is dus uitermate geschikt bij het verkennen en herkennen van vaste patronen. Het moedigt je aan op zoek te gaan naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je eigen gedachten, gevoelens en interacties sturen.

Voorbereiding

Hieruit volgt vanzelfsprekend dat de supervisant zelf ervaringen en thema’s voor een supervisiesessie aandraagt. Als voorbereiding wordt verwacht dat je reflecteert op thema’s die meespelen in je trainerschap of je rol als hulpverlener. Je reflecteert en resoneert vanuit jouw specialiteit en ervaringsveld. Supervisie stimuleert je ontwikkeling. Thema’s kunnen zijn je eigen proces; je twijfels; je overtuigingen en de dynamiek in de groepen waarmee je werkt.

Effecten van supervisie

Uit effectonderzoek blijkt dat supervisie werkt. Het helpt je je vaardigheden uit te breiden voor het creëren van een goede setting, het overdragen van de oefeningen op een goede manier, het embodyment van de kernwaarden, een uitnodigende nabespreking, en het helpt je uiteraard opmerkzaam zijn. Last but not least, verfijnt het de balans tussen deze elementen. Supervisie leidt dus tot een groter zelfinzicht en een toename van persoonlijke effectiviteit. Bovendien gaat supervisie negatieve uitkomsten tegen, zoals stress en angst omdat gedachten, gevoelens en sensaties uitdrukkelijk onderwerp van reflectie zijn.

Edel Maex, juli 2014

Edel Maex is verbonden aan het ziekenhuis ZNA Middelheim, Antwerpen. Hij heeft 25 jaar ervaring als psychiater, mindfulness trainer en als beoefenaar van meditatie. Edel schreef onder andere ‘Mindfulness - Leven in de maalstroom’, ‘Werken met mindfulness’, ‘Open mind - Anders kijken naar de werkelijkheid’ en ‘Dit is de plaats – Over zen, mindfulness en mededogen’.

Hij vindt supervisie een must en zegt.

“De rol van de supervisor zou ik alvast op deze manier voorstellen: 'Mark Williams vergelijkt een mindfulness trainer met een kliminstructeur.’ Hetzelfde gaat op voor supervisie. De berg is voor de supervisor evengoed een uitdaging als voor de supervisant. De supervisor is degene die de meeste ervaring heeft, dat wil zeggen degene die al in meer valkuilen getrapt is. Daarmee is hij ook degene die het meest vertrouwen heeft in het proces. Door een stuk van het traject samen te klimmen kan ervaring gedeeld worden.”

INTERVISIE voor Mindfulness Trainers en Practitioners

Vergelijkbaar werkgebied

Intervisie is een vorm van interactie met collega’s die in een vergelijkbaar werkgebied functioneren, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Ze denken samen na over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Ze vormen samen een intervisiegroep.

Exploratie

De intervisiebijeenkomsten dienen om praktijksituaties uit de mindfulness-trainingen, individueel of in een groep, te exploreren. Casussen, barrières en moeilijkheden worden besproken zoals ze voorkomen gedurende de training. Er wordt van deelnemers verwacht dat zij actief deelnemen door ervaringen uit de praktijk in te brengen en actief te luisteren naar de inbreng van anderen.

Ondersteuning

Wat intervisie biedt, is dus een collegiale ondersteuning in advisering, in een leergroep bestaande uit gelijken die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur tot oplossingen en inzichten tracht te komen in een zelfsturende en op reflectie gericht leerproces, aldus Henriksen (2007). De reflectie kan gaan over het faciliteren van de mindfulness training aan groepen en individuen, alsook over het trainerschap en hoe je als mens in deze rol functioneert.

Zelfsturend

De intervisiegroep is zelfsturend. Dat houdt in dat je onderling overlegt wie er het gesprek leidt op de gegeven dag en dat de gespreksleider enige regie tracht te houden in de het bespreken van casussen en ervaringen.

Hoe wij een intervisie groep tot leven kunnen brengen is een van de thema’s op de volgende event van vzw MOMENT op 27 september.

Samenvatting Event met Rick Hanson 4 Juni, 2014 Amsterdam

Henry Teitelbaum geeft een impressie van een workshop met Rick Hanson georganiseerd door VMBN, onze Nederlandse zustervereniging op4 juni 2014:

Rick Hanson putte tijdens deze dag uit Geheugen Voor Geluk, het vervolg op zijn eerdere boek Boeddha's Brein: “Hoe mindfulness je hersens en je leven kan veranderen.” Naast een uitleg over wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag ligt aan zijn werk liet hij ons oefeningen ervaren die de automatische denk- en reactiepatronen van 'fight-flight-freeze' in evenwicht te brengen. Daartoe bracht Hanson een verfijning aan in bepaalde mindfulness-technieken. Zijn methode rust op het benadrukken van positieve ervaringen. Omdat ons brein zo nadrukkelijk meer aandacht geeft aan negatieve signalen, aan 'gevaar, dreiging', wil dit systeem de totale beleving van positieve, aangename, kracht gevende ervaringen inprenten in het geheugen.

Het proces is als volgt:

  • Eens je een positieve ervaring hebt beleefd, ga je erop terugkijken. Je herbeleeft de ervaring in je geest, inclusief de emoties, gevoelens en sensaties die ermee gepaard gingen.

  • Je legt je aandacht op die emoties en sensaties, en je accentueert die.

  • Je verrijkt de ervaring, door alle kanalen aan te spreken die de ervaring behelst (emoties, fysieke sensaties, soort gedachten, ...)

  • Je absorbeert de volledige ervaring.

Dit proces herhaal je, regelmatig, over je dag heen.

Interessant was een discussie die zich ontspon met de veel mindfulness trainers in de zaal die zelf ook in hun praktijk soortgelijke verfijning hebben aangebracht en het positieve benadrukken. Met de inbreng van Hanson kregen zij een wetenschappelijke bevestiging van hun keuze.

EVENT van vzw MOMENT

MOMENT workshop, 27 September 2014, Gent

Intervisie en supervisie voor mindfulness trainers

Een interactieve workshop met Lot Heijke en Ingrid Van den Hout

Misschien ben je lid van een intervisiegroep voor mindfulnesstrainers, en misschien overweeg je om eraan deel te nemen. In deze workshop onderzoeken we hoe je een mindfulness intervisiegroep vorm kunt geven en welke afspraken nodig zijn om vruchtbaar te kunnen interviseren op een aandachtige en belichaamde manier. We besteden ook aandacht aan je eigen rol binnen de intervisiegroep: wat wil jij inbrengen en wat hoop je te ontvangen? En wat heb jij nodig binnen het spanningsveld van jezelf veilig voelen en tegelijkertijd uitgedaagd worden?

Ingrid van den Hout, mindfulness trainer MBSR, MBCT en Breathworks.Ze werkt als docent en supervisor bij het Instituut voor Mindfulness, Breathworks en de opleiding Mindfulness Advanced.

Lot Heijke, mindfulness trainer MBSR, meditatie- en yogadocent. Ze is verbonden aan het Center for Mindfulness (CFM). Ze is opleider en supervisor bij verschillende opleidingen en in eigen praktijk.

Uur: 15.00 u. – 19.00 u.,

Locatie: Het Rustpunt, Burgstraat 46, Gent

Bijdrage in kosten: Workshop inclusief drank en versnapering: 35 €, bij voorinschrijving tot 6 september: 25€

Op de agenda van onze zusterorganisaties

Tara Brach, Homecoming to our own awakened heart, 15 September 2014, Nederland

Op zondag 14 september 2014 biedt Tara op uitnodiging van de VVM en de VMBN speciaal voor de (internationale) mindfulness gemeenschap een volle dag inspiratie aan die zij samen met haar partner Jonathan Faust zal begeleiden. Tara Brach is psychotherapeut en toonaangevend lerares op het gebied van mindfulness, emotionele genezing en spiritueel ontwaken. Ze is oprichtster van de Insight Meditation Community in Washington DC. Auteur van ‘Radicale aanvaarding’: het leven begroeten, jezelf omhelze. Tara Brach leert je dat de trance van onwaardigheid en afgescheidenheid aan de basis ligt van al je moeilijke emoties. Wat je bevrijdt, is leren te vertrouwen in wat je essentie is nl. liefdevol gewaarzijn.

Datum: 14 september 2014, 10-17 uur

Locatie: Hoofddorp, Nederland

Kostprijs: 130€ voor niet-leden, 115€ voor leden van vvm en vmbn

Meer info: http://www.verenigingvoormindfulness.nl/activiteiten/details/164-inspiratie-door-tara-brach

Materiaal te verkrijgen op de workshop van Tara

Nederlandstalige vertaliging van haar Meditaties voor emotionele heling: Deze bieden een verzameling van inzichten en oefenmomenten om compassie, helderheid en begrip te brengen in je emotioneel leven i.p.v. emoties op ongezonde manieren uit te drukken of te onderdrukken. Tara Brach put uit haar achtergrond als klinisch psychologe. Ze heeft meer dan 30 jaar ervaring in het onderwijzen van meditatie.

Tara Brach leidt je doorheen 4 krachtige en toch zachte meditaties die voor iedereen geschikt zijn, zelfs voor degenen met weinig meditatie-ervaring.

Vertaald en ingesproken door Wendi Winnelinckx

Box van 2cds (15euro) of Mp3-materiaal (12euro)

Miracle 3-daagse “Zelfacceptatie”, 19-21 September 2014, Kapelle op den bos

Of het nu privé is of wanneer je professioneel met anderen werkt, ben je niet het meest jezelf wanneer je je ‘echt’ levendig en in evenwicht voelen? Toch horen je automatische patronen, je ‘kleine’ kantjes, moeilijke gedachten en emoties ook tot het pakketje dat ‘ons tot ons’ maakt, zelfs wanneer je al jaren ervaring hebt met meditatie. Paradoxaal genoeg kan je maar verder groeien en jezelf motiveren te worden wie je wilt zijn, net door bewust te zijn van je schaduwkanten, er vriendelijk mee om te gaan en ze te integreren in je zijn. Makkelijker gezegd dan gedaan?

Laat je op de 3-daagse “Zelfacceptatie” inspireren door mindfulness-meditaties, visualisaties, yoga, beweging, sessie TRE (trauma releasing exercises), wandelingen in aandacht, creatieve oefeningen, gedichten en verhalen, stilte… En dit alles onderbouwt door enkele concrete en wetenschappelijk gefundeerde brokjes theorie over de neuroplasticiteit van ons brein.

Begeleiding

Inge Thijs, psychologe, traumatherapeute en mindfulnesstrainer Wendi Winnelinckx, creatief therapeute, mindfulnesstrainer en massagetherapeute Annik Van Sande, psychologe, NLP-master, gecertificeerd TRE level II-practitioner

Datum: Vanaf vrijdag 19 t.e.m. zondag 21 september 2014, 9.30 u. tot 17.00 u.

Locatie: Domein Koningsteen, Oxdonckstraat 168, Kapelle op-den Bos (B)

Kostprijs: 350 € Eventuele overnachtingen: exclusief, maaltijden inbegrepen Info & Inschrijving: www.miracles.be, info@miracles.be

2-daagse workshop met Kristin Neff: COMPASSIE EN MINDFULNESS, 16 & 17 October 2014, Amsterdam

Christopher Germer en Kristin Neff hebben ieder hun eigen weg gevolgd bij het integreren van mindfulness in de psychologische therapeutische setting. Zij brengen compassie, een belangrijk ingredient van mindfulness, naar het alledaagse leven: naar de momenten dat we moeilijkheden en stress op het werk ervaren, ons afgewezen voelen, fysieke beperkingen geconfronteerd worden, financiële moeilijkheden of zaken als verlies, verdriet en emotionele pijn.

Deze workshop duurt twee dagen. We leren dat zelfcompassie door iedereen geleerd kan worden en wat het ons te bieden heeft, vooral in moeilijke tijden. We zien hoe compassie en mindfulness verweven zijn, en leren hoe compassie altijd beschikbaar is, als een vermogen dat ‘hard-wired’ lichaam-geest systeem verankerd is. We doen concrete oefeningen die Germer en Neff hebben ontwikkeld. Daarnaast komt ook theorie aan bod.

Kostprijs: 395€

Meer informatie: http://centrumvoormindfulness.nl/mindfulness-workshops/workshop-compassie-germer-neff

Update Mindfulness and Depression, Mark Williams, 26/27 & 29/30 januari 2015, Kapelle op den Bos

Mark Williams is Professor in de Klinische Psychologie en hoofdonderzoeker van Wellcome aan de Universiteit van Oxford, departement Psychiatrie. Hij is al vele jaren bezig met cognitieve modellen en de behandeling van depressie en suïcidaal gedrag en werkt de laatste tijd samen met John Teasdale en Zindel Segal in het ontwikkelen van MBCT ter preventie van herval van majeur depressie. Hij is co auteur van ‘MBCT for depression’.

Data: Maandag 26 en dinsdag 27 januari 2015, Donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015, 9.45 u. tot 17.00 u

Locatie: Domein Koningsteen; Oxdonckstraat 168, Kapelle op-den Bos (B)

Kostprijs: 400 €, 425 € of 470 € (naargelang het inkomen), Overnachting en maaltijden inbegrepen:

Info & Inschrijving: http://aandacht.be/trainer/prof-mark-williams/)

Resilience through connection - Jon Kabat Zinn, Paul Ekman, Sue Johnson, Dan Ziegel et al at Creating Conference III, 16/17 April 2015, Efteling, Nederland.

Laat je inspireren in de betoverende ambiance van de Efteling. Wereldvermaarde sprekers nemen je mee in de psychologische wereld van spiegelneuronen, mentaliseren, emoties en hechting tijdens de conferentie Creating Connections 2015. Veerkracht, het fundamentele en noodzakelijke vermogen om te kunnen overleven, is het thema van deze tweedaagse.

Locatie: Efteling Park, European 1, Kaatsheuvel, Tilburg (Nl)

Kostprijs: 531 € voor 2 dagen voor 15 november

Info: www.creatingconnections.nl

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page