top of page
Featured Posts

NIEUWSBRIEF #7 - mei 2015

1. Algemene ledenvergadering

Je wordt van harte uitgenodigd op de algemene ledenvergadering op 13 juni 2015. Je aanwezigheid is erg belangrijk.

 • Locatie: Het Rustpunt, Burgstraat 46 | 9000 Gent

 • Start: 13.30 u.

Lees meer en schrijf je in (LINK naar website).

2. Intro

Er is een plek voorbij goed en kwaad,

daar zal ik je ontmoeten.

Rumi

Bea botste vorige week op deze oude spreuk en we wilden die graag met je delen omdat hij zo mooi past bij waar MOMENT voor staat. MOMENT schept immers precies die plek waar we elkaar kunnen ontmoeten, in alle openheid, met respect en vriendschap.

Bijvoorbeeld op de moment-dialogen. We hadden er eentje op de MOMENT-dialoog op 25 april waar we elkaar hebben ontmoet door woorden, heilzaam sprekend en aandachtig luisterend.

Misschien was je ook aanwezig op de Creating Connections Conferentie in het Efteling Park (Nl.) waar vooraanstaande mindfulnesstrainers het over de verbinding met onze liefsten hadden. Lees het mooie verslag van wendi ( link!).

Op het congres Becoming who you are ( link naar verslag) in Brussel herinnerde Jon Kabat-Zinn ons eraan ook de relatie met onszelf te verzorgen, en ruimte te maken om onszelf te ontmoeten om meer onszelf te worden. Moge je in je drukke leven tijd kunnen vrijmaken om te ontmoeten, jezelf, de mensen om je heen, en je collega-mindfulnesstrainers.

Wij willen we je alvast graag warm welkom heten op onze algemene ledenvergadering op 13 juni, want moment is er voor en door leden, en kan alleen bestaan dankzij jou.

Come as you are ( Kurt Cobain)

In naam van MOMENT,

Kirsten Victor

3. Verslag MOMENT Dialoog 25 april 2015

Mindfulness en Hooggevoeligheid

Wendi Winnelinckx

Ongeveer 15 à 20% van de bevolking zou hoogsensitief zijn, vertelt Wendi Winnelinckx. Diep geraakt worden door schoonheid, muziek, woorden, verbondenheid in relaties, contact met de natuur en dieren, zijn enkele krachten van hoogsensitieve personen. HSP’ers zijn hooggevoelige personen die intenser leven dan de gemiddelde mens. Tijdens de MOMENT Dialoog van 25 april 2015 licht Wendi haar aanpak toe die vaak gestoeld is op een mindfulness gebaseerde benadering.

HSP is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Wendi benadrukt dat er veel gradaties in hooggevoeligheid zijn. Waar de één met droge ogen naar een zielige film zit te kijken, begint de ander al te huilen zodra de film begint – bij wijze van spreken.

Wendi Winnelinckx werkt al meer dan 10 jaar hoofdzakelijk met hoogsensitieve en/of meer- tot hoogbegaafde mensen. Mensen met de eigenschap hooggevoeligheid worden meer geprikkeld dan anderen, zowel intern als extern. Bovendien ligt er meer intensiteit in de beleving van deze prikkels. Tijdens de MOMENT Dialoog van 25 april 2015 licht Wendi haar aanpak toe die vaak gestoeld is op een mindfulness gebaseerde benadering. De ene HSP-er is de andere niet, stelt Wendi. Ze past haar aanpak dus aan aan de individuele noden en hulpbronnen van haar cliënten. Soms zijn de gewaarwordingen erg intens. HSP’ers slagen er dan moeilijk in om bij de adem te komen of contact met het lichaam te maken. Nochtans is lichaamsbewustzijn belangrijk. Het zorgt ervoor dat grenzen juister worden aangevoeld, maar nog belangrijker: dat ze worden gerespecteerd. Op die manier wordt een teveel aan prikkels vermeden.

Bij het aanleren van mindfulnessvaardigheden probeert Wendi mensen te helpen hun lichaam en adem als anker te gebruiken in het huidige moment. Toch ervaren HSP’ers dit soms als overweldigend. De volgende 4 punten van focus blijken helpend te zijn bij het stap voor stap leren om gaan met deze intensiteit.

1ste Focuspunt buiten jezelf Je aandacht leren brengen naar een focuspunt buiten jezelf waar je je aandacht keer op keer naar terug kan brengen, kan een eerste stap zijn in het trainen van meditatief gewaarzijn en concentratie. Dit focuspunt kan een steen, een kaars, een foto, een boom, een geluid…

2de Aanraking: hand op hart Je aandacht brengen naar het voelen van koesterende aanraking kan ook helpen om je aandacht in het hier en nu te brengen. Dit kan gaan om je eigen hand op je hart, een knuffelbeer die je tegen je lichaam aandrukt, een huisdier dat je aait, een knuffel met een dierbare, een schouderklopje, een massage die je ontvangt of geeft.

3de Ankeren in lichaam Gewaarworden van sensaties in je lichaam blijkt een uitstekende manier om te landen in het NU-moment. Ons lichaam is altijd ‘hier’, niet in het verleden, niet in de toekomst. Je aandacht ankeren in het lichaam kan je gaandeweg trainen. Mindfull bewegen, yoga, een compassievolle bodyscan, een stapmeditatie of je aandacht brengen naar de bewegingen die je maakt terwijl je jouw sport beoefent… Het zijn allemaal manieren om dit te oefenen.

4de Adem Het telkens weer terugkomen naar het gewaarworden van je adem, zijn met het proces van ademen terwijl je je gedachten opmerkt, terwijl je merkt in welke stemming je je bevindt en terwijl je de sensaties in je lichaam opmerkt, is eigenlijk de basis van mindfulness meditatie

De manier waarop een HSP’er de wereld ervaart, getuigt een deelnemer, is in feite al een mindfulness manier om naar de wereld te kijken. HSP’ers staan automatisch al erg opmerkzaam in de wereld. Maar tegelijk maakt dit hun leven erg stressvol, zeker als ze constant al deze informatie en hun prikkels absorberen en te weinig aandacht schenken aan de eigen gevoelens.

Katleen Van der Gught, onderzoeker aan KULeuven, benadrukt dat de effecten van mindfulness bij hooggevoelige personen zijn aangetoond. Het helpt om hen stressbestendiger te maken op een milde manier die past bij hooggevoeligheid, de angsten verminderen en de concentratie neemt toe.

Mindfulness en een eigen bedrijf runnen

Nicole van Duin-Weemaes

Nicole van Duin-Weemaes startte een 2-tal jaren geleden een eigen bedrijf op. Cliënten kunnen bij haar terecht voor het volgen van mindfulness trainingen, meditatie en voor persoonlijke coaching/counseling. Maar soms zit de vertwijfeling bij haar erg hoog. Mindfulness stelt immers het ‘niet-streven’ en ‘het is goed genoeg’ voorop. Hoe valt dit te rijmen met het aanbieden van kwaliteitsvolle activiteiten naar cliënten toe? Daar horen ‘streven’ en ‘altijd maar beter willen zijn’ onvermijdelijk bij.

Nicole stelt zich nog meer vragen.

 • Kan je mindfulness aanbieden als een commercieel product, en vloekt dat niet met de grondslagen en intenties van mindfulness?

 • Hoe ga je om met de concurrentie die soms ‘pijnlijk’ kan zijn? Je gaat je vergelijken en wilt beter zijn dan andere trainers. Stress, twijfels en onzekerheid zijn verzekerd.

 • Je leeft van het bedrijf. Je wilt dit dus succesvol maken, het waar maken, het laten renderen, je op de markt zetten… Dat geeft dualiteit in mezelf.

Een aantal collega’s herkennen zich in het verhaal van Nicole en worstelen dikwijls met dezelfde vragen.

 • Word ik niet te zeer van de inhoud afgeleid, vraagt iemand zich af, ben ik wel authentiek bezig? Zijn er wel pasklare antwoorden op de vragen de Nicole zich stelt? Toch is er een troost. Wat je aan cliënten aanbiedt, is waardevol. Mensen kunnen zich beter gaan voelen. Bovendien moet iedere trainer toch zwaar investeren in opleidingen, retraites, super- en intervisie.

 • Een ander gaf aan dat de eigen praktijk van meditatie helpt om met deze vragen om te gaan. Heldere antwoorden vanuit het hart dienen zich op zulke momenten aan.

 • Er wordt ook gesteld dat mindfulness ook actiegericht is. Je mag ambitieus zijn. Niet-streven doe je op het matje, als je mediteert.

 • Het is helemaal oké om iets vanuit jezelf op de wereld te zetten, ook al lijkt dit ambitieus. Hoe dan ook, er is niets fout aan een gezonde ambitie, op voorwaarde dat je dit vanuit vertrouwen doet, niet vanuit een ‘kramp’.

 • Streven kan je vanuit de zijn- of doe-modus doen. Je ontdekt dit als mediteert.

 • Edel Maex stelde eerder dat ‘mindfulness-trainer’ geen beroep is. Vanuit je professionele achtergrond als psychotherapeut, psycholoog, sociaal werker, leraar… geef je vorm aan mindfulness.

 • Je kan ook werken op basis van dana, het principe van vrijgevigheid. Deelnemers geven wat ze kunnen, wat het hun waard is. Niemand hoeft zijn of haar financiële grenzen te overschrijden. De ontvanger leert om geen verwachting te hebben en om eenvoudig te aanvaarden wat gegeven wordt.

 • Je kan je ook afvragen wat je roeping is? Waar ben je voor geboren? Vanuit dit inzicht kan juist gehandeld worden.

4. Creating Connections Conference – De Efteling (Nl.) - 16 april t.e.m. 18 april 2015

Wendi Winnelinckx

Ik keek al een hele tijd uit naar 3 dagen aanwezig zijn op Creating Connections Conference. De locatie, De Efteling in Nederland, vond ik schitterend: ik kon me niks leuker voorstellen dan tijdens de pauze tussen of na de lezingen te wandelen in het sprookjesbos, een wilde attractie mee te pikken, of te genieten van de spectaculaire watershow.

De thema’s van deze conferentie droegen stuk voor stuk mijn interesse weg: onderwerpen als mindfulness, trauma, hechting en het creëren van weerbare relaties vormen mijn passie. Bovendien viel mijn verjaardag tijdens deze 3 dagen en zo kon het helemaal niet stuk. Mijn verwachtingen werden ruimschoots ingelost. Sprekers als Sue Johnson, Dan Siegel, Jon Kabat-Zinn en vele anderen, gaven het beste van zichzelf. Tijdens de pauzes kregen we zoveel lekkers en zoets dat ik me soms een beetje ging voelen als Hansje die door de heks werd vet gemest om te worden opgegeten.

Sue Johnson raakte mijn hart diep met haar talrijke uiteenzettingen over het helen van trauma in een partnerrelatie. Wanneer hechtingsfiguren zowel een bron van troost als een bron van pijn zijn, raken we daardoor verward en heeft dat een groot effect op latere relaties. Haar relaas over hoe zij aan de hand van EFT - emotional focused therapy - met koppels werkt, vond ik inspirerend en bemoedigend. Zij slaagt er vaak in, aan de hand van deze methode, en door haar jarenlange ervaring, om mensen die zo getraumatiseerd zijn dat andere professionals met hun handen in hun haar zitten en de moed opgeven, toch terug de weg naar verbinding met zichzelf en de ander te helpen vinden. Ze benadrukte sterk het belang van geduld en stap voor stap werken met deze populatie.

Dan Siegel toonde mooi aan hoe MIND, BODY & BRAIN en RELATIONSHIPS onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En hoe belangrijk integratieve methoden zoals ACT, EFT en MBSR zijn om het verband tussen deze onderdelen te bevorderen en een geïntegreerde identiteit te realiseren.

Jon Kabat-Zinn definieerde mindfulness als ‘relationality’. Hij noemde het ‘A way of being, not a technique; Pure Awareness; The Awareness that arises from paying attention on purpose in the present moment, non-judgementally in Service of Self-understanding, Wisdom, Altruïsm and Compassion’. Hij rondde af met de boodschap: ‘I pleat to you that you give yourself back to yourself’.

Dan Siegel gaf ook nog een vernieuwende lezing over het tienerbrein. Meer over de inhoud vind je in zijn nieuwe boek ‘Brainstorm-The Power and Purpose of the Teenage Brain’. Een echte aanrader om met verwondering en de beginnersgeest te kijken naar de adolescentie als noodzakelijke groeifase in het leven. Hij spoorde volwassenen aan hun adolescentie zo lang mogelijk vol te houden om een gelukkig leven te kunnen leiden.

Zelf ging ik naar huis met een dvd van Sue Johnson: ‘Working Successfully with Same Sex Couples- The EFT Path to Secure Connection’ en een gevoed hart & hoofd.”

5. Becoming who you are - Meeting with Jon-Kabat Zinn (Brussel)

Verslag,

Bea Trueck

6. Agenda: MOMENT activiteiten

13 juni 2015

Algemene ledenvergadering

moment@mindfulmoment.be

3 oktober 2015

MOMENT dialoog LEUVEN

moment@mindfulmoment.be

28 november 2015

Moment x dialoog GENT

moment@mindfulmoment.be

Andere activiteiten

Datum

omschrijving

Info en inschrijven

1 tot 5 juni 2015

Mindfulness based teacher retreat met Sarah Bowen en Devin Ashwood.

A teacher training retreat for people with a regular, personal meditation practice supporting those in recovery from addictive behaviours.

www.actiononaddiction.org.uk

3 tot 5 september 2015

Yoga voor mindfulnesstrainers in Frankrijk

Cet atelier propose d'approfondir l’instruction du yoga dans les programmes basés sur la pleine conscience.

Il est proposé aux instructeurs/trices et futurs instructeurs/trices de groupes basés sur la pleine conscience (MBSR, MBCT, MBI), quel que soit leur parcours en yoga (débutant, pratiquant, enseignant)​.

www.livityformations.com/categorie/yoga

Za 27 juni - do 2 juli 2015

Verdiepingsweek MBCL. In deze week kun je in retraitesfeer kennis maken met

de opzet en de oefeningen van de MBCL-training, waarbij in één week alle acht sessies doorlopen worden en de meeste onderdelen van binnenuit ervaren kunnen worden.

www.mbcl.nl

17-20- september 2015

Korte retraite voor mindfulnesstrainers, yogadocenten en andere geïnteresseerden.

Begeleiding: René Slikker en Lot Heijke

Liobaklooster in Gemond.

Een mooie start van het nieuwe cursusseizoen, en een goede gelegenheid om je meditatiebeoefening op te frissen of verder te verdiepen.

Donderdagavond tot zondagmiddag. Ook geschikt als bijscholing.

Prijs: E 385 all-in met verblijf op een tweepersoonskamer; E 450 op een eenpersoonskamer.

(beperkt aantal 1-persoonskamers beschikbaar)

http://www.presentmind.nl/index.php?agenda:Mindfulness_najaarsretraite

Ma 12 t/m wo 14 oktober 2015

Workshop ‘Introduction to the Theory and Practice of Compassion

Focused Therapy (CFT) for Shame Based Difficulties’ o.l.v. Chris Irons

Meer informatie volgt op www.centrumintegralepsychiatrie.nl.

Ma 9 t/m wo 11 november 2015

Workshop ‘Practising with the five Keys to Mindful Communication’ o.l.v. Susan Gillis Chapman. In deze workshop/retraite worden de principes van mindfulness en compassie toegepast op onze manier van communiceren.

www.mbcl.nl

Ma 23 - di 24 november 2015

Nascholing MBCL in Amsterdam

www.mbcl.nl

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page