top of page
Featured Posts

Wetenschappelijke Claim van het bedrijf 'Mindfulonderwijs' blijkt ONJUIST: brief

Beste collega,

Een Nederlands initiatief tracht Belgische mindfulness trainers aan te werven voor het aanbieden van een mindfulness programma aan Vlaamse leerkrachten. Verontruste leden die benaderd werden door deze initiatiefnemers, verzochten vzw MOMENT om meer informatie over dit Nederlands project in te winnen.

De volgende vragen kwamen daarbij aan bod:

 • Gaat het om een gekend mindfulness programma?

 • Indien niet, is er inderdaad onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd aan een erkende onderzoeksinstelling die de effectiviteit van het programma aantoont? Zo ja, waar werden de resultaten gepubliceerd?

 • Is dit een Belgisch initiatief, een Nederlands initiatief of een gezamenlijk Belgisch-Nederlands initiatief?

Dit zijn de bevindingen van vzw MOMENT:

 • Het programma ‘Mindfulonderwijs’ is volgens de initiatiefnemers ontwikkeld door door één van hen tijdens zijn masterproef in de afstudeerrichting onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Het is geen bekend mindfulness programma maar volgens de initiatiefnemers een 5-weeks programma dat ‘gebruik maakt van elementen uit het MBSR-programma’.

 • Het onderzoek waarnaar de initiatiefnemers verwijzen, is volgens hen gebaseerd op evaluaties van deelnemers die het door Vincent ontwikkelde programma tijdens zijn studie bij hem hebben gevolgd. Dit onderzoek is tot dusver niet gepubliceerd.

 • Universiteit Utrecht, afd. Onderwijskunde liet weten ‘niet bekend te zijn met onderzoek naar mindfulness op hun afdeling of in hun opleiding’.

 • De initiatiefnemers hebben ons telefonisch bevestigd dat zij recent door onze contactpersoon bij Universiteit Utrecht zijn benaderd om het logo van Universiteit Utrecht te verwijderen van hun Belgische website. Universiteit Utrecht had dit reeds eerder gevraagd voor de Nederlandse website.

 • De zinsnede ‘in ons buurland Nederland’ suggereert dat het gaat om een Belgisch initiatief. Dat is niet het geval

 • De claim ‘wetenschappelijk onderzoek’ blijkt onjuist aangezien het om een deelnemers-evaluatie door de trainer zelf bleek te gaan en NIET om een onafhankelijke wetenschappelijke studie.gezien de informatie ontvangen van de Universiteit Utrecht.

Aangezien het om onjuistheden ging, werden op verzoek van vzw MOMENT van de webpagina ‘ONDERZOEK van mindfulonderwijs.be’ ook verwijderd:

 • de zinsnede ‘in ons buurland Nederland’

 • de claim ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Een bezorgdheid die blijft, is het suggestieve effect van de communicatie. Onder andere gaf één van de initiatiefnemers in ons gesprek aan dat ‘gebruik maken van suggestie gewoon handig ondernemen is’. Vanuit vzw MOMENT twijfelen wij of de integriteit van de overdracht van mindfulness is gediend met ‘handig ondernemen’.

Vzw MOMENT juicht nieuwe initiatieven toe en wenst deze te ondersteunen op een manier die de kwaliteit van het aanbod versterkt, o.a. door de aandacht te vestigen op waarachtigheid en kwaliteitsborging. Derhalve nodigen wij u uit om alle berichten rond ‘Mindfulonderwijs’, van welke aard dan ook, kritisch en met deskundigheid te lezen.

Indien u benaderd wordt door Mindfulonderwijs om te participeren aan hun project, dan is vzw MOMENT ervan overtuigd dat uw wijsheid in deze materie zal doorwegen.

Vriendelijke groeten,

Drs. Katharina Mullen, Voorzitter vzw MOMENT

Berti Persoons, Secretaris vzw MOMENT Dr. Katleen Van der Gucht, Adviesraad vzw MOMENT en Wetenschappelijk Onderzoeker KU Leuven Dr. Edel Maex, Adviesraad vzw MOMENT en Psychiater bij ZNA Antwerpen

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page