top of page
Featured Posts

COMMISSIE Onderwijs van vzw MOMENT


3 oktober 2015

De Commissie Onderwijs verwelkomt

- ideeën om bij te dragen aan het bepalen van de prioriteiten van de commissie

- operationele bijdragen voor het realiseren van een dagseminar voor leerkrachten en school--directies.

Het kompas voor de commissie is er naartoe te werken dat leerlingen, leerkrachten en directie mindfulness brengen naar hun interactie en daardoor gelukkiger kunnen zijn.

Eind oktober verwacht de commissie

- een eerste aanzet te geven voor een plan van aanpak met verwerking van uw input

- een datum voor een bijeenkomst met alle belangstellenden bekend te maken.

Meldt nu alvast uw belangstelling om mee te werken aan het inititatief van vzw MOMENT om mindfulness te brengen naar onderwijs en scholen.​

Een kort bericht naar coördinator Mia Jansen volstaat: mia.jansen@mindfulmoment.be

sms naar 0474 58 75 49

of moment@mindfulmoment.be

-------------------------------------------------------------------------------------

21 september 2015

De Commissie Onderwijs nodigt u uit om deel te nemen aan een brainstorm bijeenkomst op zaterdag 3 oktober aansluitend aan de dialoog met Bart Upekshadaka.

Adres: Het Rustpunt, Burgstraat 46, 9000 Gent.

Zie events/agenda voor details over het voorafgaande event.

We horen graag of u zult deelnemen.

Een kort bericht naar Mia Jansen volstaat:

mia.jansen@mindfulmoment.be // sms naar 0474 58 75 49

of moment@mindfulmoment.be

Vergeten aan te melden? Spontaan meedoen is ook goed.

-------------------------------------------------------------------------------------

BRIEF AAN DE LEDEN VAN VZW MOMENT

20 augustus 2015

Beste collega

Betreft: Commissie Onderwijs binnen vzw MOMENT van start

Bij de start van het nieuwe seizoen, voor velen de start van het nieuwe schooljaar, heeft vzw MOMENT de lang verwachte Commissie Onderwijs opgericht.

De hoofddoelstelling is om een duidelijke visie uit te werken over de plaats die mindfulness binnen de onderwijswereld kan innemen. Van daaruit werken we aan een aanbod:

  • geschoeid op de leest van Jon Kabat-Zinn

  • bereikbaar via identificeerbare kanalen

  • betaalbaar voor alle onderwijsinstellingen en aanverwante organisaties

Onze eerste belangrijke opdracht houdt in samen de focus van de Commissie Onderwijs bepalen en prioriteiten stellen om zoveel mogelijk betrokkenen te kunnen bereiken binnen het onderwijs.

De Commissie Onderwijs van vzw MOMENT wil een brugfunctie vervullen tussen projecten die nu reeds bestaan, en bijdragen aan onderzoek, optimalisatie en bereikbaarheid van het aanbod. Het doel is synergie tot stand brengen tussen kwaliteitsvolle initiatieven betreffende mindfulness binnen de onderwijswereld.

Tot grote tevredenheid van het bestuur van vzw MOMENT is Mia Jansen bereid de contactpersoon voor dit initiatief te zijn. Mia is mindfulness-trainer, lid van vzw MOMENT en in hoofdberoep leerkracht in Genk. Ze is al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en verzorgen van mindfulness trainingen binnen de onderwijscontext. De overige leden van de commissie zijn nu Marleen Van den Bosch, Mieke Van Hecke en Jen Bertels. Ze worden uiteraard gesteund door de leden van de adviesraad en het bestuur van vzw MOMENT.

Indien je ervaring hebt met het onderwijs, mindfulness integreert in je werk en lid bent van vzw MOMENT, neem dan contact op met Mia Jansen. Er zijn veel gemotiveerde mensen nodig om te slagen. Je bent van harte welkom om actief mee te werken. Meld je interesse direct aan bij Mia Jansen of stuur een bericht naar vzw MOMENT.

De commissie plant binnen afzienbare tijd een samenkomst om te brainstormen over de koers voor het realiseren van de missie. Vzw MOMENT hoopt op een ruime opkomst van mensen die mindfulness beoefenen én affiniteit met onderwijs hebben. Op deze manier ontstaat een breed draagvlak voor deze missie en een ruime waaier aan ideeën. Deze brief kan je ruim verspreiden aan mensen waarvan je vermoedt dat ze interesse hebben voor dit initiatief.

Contact via

Mia Jansen mia.jansen@mindfulmoment.be // 0474 58 75 49

of

vzw MOMENT moment@mindfulmoment.be

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page