top of page
Featured Posts

3 oktober 2015: Bart Upekshadaka Breathworks - vzwMOMENT-Dialoog


Verbondenheid ervaren met collega's, steun vinden bij elkaar, feedback kunnen ontvangen, verdeeldheid overstijgen, samenwerken om mindfulness voor veel mensen toegankelijk te maken en nieuwsgierigheid naar het thema waren de meest genoemde motieven voor de komst van de aanwezige mindfulness-trainers, practitioners en onderzoekers.

Bart Upekshadaka* is de stichter en bezieler van Breathworks.be

Een impressie van zijn bijdrage en de daarop volgende dialoog tussen alle deelnemers.

"Pijn ligt mij aan het hart. Pijn is als een poort of een sleutel die kan leiden naar aanwezigheid. De poort van fysieke pijn dringt zich op, het is een poort die zich niet laat negeren en het vergt moed door die poort te gaan. Ik ben vaak door de poort gegaan en voor mij was de tuin die achter de poort lag altijd mooier dan vóór de poort. Als ik door de poort ga, vind ik de essentie van wat het voor mij betekent mens te zijn. Pijn roept mij tot opperste aanwezigheid, tot essentie. Het is een schreeuw om aanwezigheid, om aandacht en om zorg, om verbondenheid met elke andere mens die ook de ervaring van pijn kent. Deze imaginaire poort hoeft men niet door, men mag er door, het is een uitnodiging - erkennen en zijn met wat is, betekent mindfulness brengen in de pijn en is de weg waardoor men soms ongemerkt door de poort gaat."

Breathworks Mindfulness is ontstaan uit de ervaring van Vidyamala Burch die zelf al gedurende het grootste deel van haar leven met ziekte en pijn heeft te kampen. De Breathworks mindfulness benadering is gebaseerd op ervaring zowel als op inzicht en kennis, en dit maakt deze benadering levendig en oprecht.

"Mensen die onze cursussen volgen zijn vaak gereed om moedige stappen te zetten. Ze hebben alleen herkenning nodig en een paar concrete middelen. Voor hen is wat ik de poort noem een uitnodiging naar verbondenheid en menselijkheid. Pijn is een sterke aanmoediging tot groei, één van de moeilijkste paden, toch één van meest krachtige. Juist mijn intieme vertrouwdheid met mijn eigen pijn en juist in periodes van de meest intense pijn, kan ik ook verbonden zijn met pijn van anderen: dan ben ik hoogst aanwezig en meest zorgzaam. Die periodes behoren niet tot de slechtste maar tot de beste in mijn leven."

Maakt het uit of het gaat over fysieke pijn of emotionele? In het proces van ieder mens kan het verschil uitmaken, toch groeit de beleving in de loop van de cursus naar elkaar toe. Er ontstaat ruimte. David Whyte heeft het mooi verwoord in 'Sweet Darkness':

'De nacht geeft je een horizon verder dan je kunt zien.'

Sweet Darkness

When your eyes are tired the world is tired also.

When your vision has gone no part of the world can find you.

Time to go into the dark where the night has eyes to recognize its own.

There you can be sure you are not beyond love.

The dark will be your womb tonight.

The night will give you a horizon further than you can see.

You must learn one thing. The world was made to be free in.

Give up all the other worlds except the one to which you belong.

Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your aloneness to learn

anything or anyone that does not bring you alive

is too small for you.

David Whyte from The House of Belonging ©1996 Many Rivers Press

---- * Bart Upekshadaka is sinds 2003 betrokken bij de Triratna boeddhistische beweging en sinds 2009 geordineerd binnen de Triratna boeddhistische orde. Zijn interesse in de Dharma, het levenspad dat de Boeddha heeft aangewezen, bestaat echter al van ver voor 2003.

Na een 3-jarige opleiding in Engeland is Bert in 2009 afgestudeerd als Breathworks trainer en heeft hij de vzw Breathworks.be opgericht. Sindsdien heeft hij talloze mensen in de beoefening van mindfulness geïntroduceerd en onderricht. Breathworks.be stelt zich tot doel deze andere wijze van omgaan met ziekte en pijn aan te bieden aan zoveel mogelijk mensen in België.

Breathworks Training voor Mindfulness Trainers

Bart Upekschadaka-van den Berghe biedt in samenwerking met Ingrid van den Hout **

een training aan voor reeds gecertificeerde mindfulness-trainers die zich willen verdiepen in de Breathworks-Mindfulness-training voor mensen met lichamelijke klachten, pijn en ziekte.

Bart en Ingrid zijn beiden door Breathworks CIC erkende opleiders en organiseren deze training zowel in Nederland (Nijmegen) als in België (Antwerpen). Een uitgebreid informatiepakket met curriculum, deelnamecriteria, kosten en informatie over de docenten is beschikbaar via info@instituutvoormindfulness.nl.

** Ingrid verzorgde in september 2014 samen met Lot Heijke de workshop 'Intervisie & Supervisie' voor leden van vzw MOMENT.

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page