Featured Posts

Cultuur van de Stilte: CONFLICT & COMPASSIE

23 Oct 2015


'Cultuur van de Stilte' is een jaarlijkse sensibiliseringscampagne rond de waarde van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel.

 

Waerbeke ijvert voor stilte, rust en ruimte, kwa­li­teits­volle aan­dacht en eenvoud. Deze sociaal-culturele bewe­ging schept een brug tussen overheid, maatschappe­lijke or­gani­saties,

on­der­wijs- en vormingsinstellingen, be­drijven en het ruime pu­bliek.

 

In oktober 2015 organiseerde vzw Waerbeke deze campagne voor de vijfde maal.

De dag zoemde in op het brandend actuele thema Conflict & Compassie.

 

Conflicten en spanningen beheersen niet alleen het nieuws, maar maken onlosmakelijk deel uit van het menselijke bestaan. Hoe kunnen we ons hiertoe verhouden? Door middel van een inspirerend aanbod van sprekers, getuigenissen, workshops en artistieke expressie onderzochten de deelnemers de verbindende en helende kracht van mededogen, empathie, geweldloze communicatie en milde open aandacht. ​Compassie als spontane uitdrukking van doorleefde stilte biedt zicht op het doorbreken van de spiraal van geweld en onbegrip. 

 

Een deel van de bijdragen aan deze dag is beschikbaar online, lees verder:

www.waerbekeconferentie.be

Tags:

Please reload

Start 2020: 1 februari Nieuwe serie 'Van & Voor Leden' - Events

December 15, 2019

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archief