top of page
Featured Posts

17 maart Jason Siff & Paul van Tongeren - zustervereniging VMBN nodigt leden van vzw MOMENT uit


VMBN heet de leden van vzw MOMENT welkom tijdens de lezingen op de VMBN-ledendag op 17 maart 2016.

Meditatieleraar Jason Siff:

Thoughts are not the enemy.

Paul van Tongeren:

De kunst van belichaming

gezien vanuit de Westerse Deugdethiek

door emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek.

Datum: Donderdag 17 maart 2016

Plaats: De Veste (Zon en Schild) te Amersfoort

Tijd: 09.00 uur - 17.30 uur, voor tijdschema >> klik hier

Inschrijven: https://www.vmbn.nl/register/12/ledendag >> klik hier

Als zusterverenigingen hebben Vzw MOMENT en VMBN - Vereniging Mindfulness Based Trainers (Nederland) - een overeenkomst waarbij alle leden aan workshops en events van beide verenigingen kunnen deelnemen tegen ledenvoordeel, dus zonder nog eens het lidgeld van de andere vereniging te hoeven voldoen.

Toelichting Programma:

Amerikaanse meditatieleraar Jason Siff spreekt in de voormiddag over "Thoughts are not the enemy: A Mindfulness of Thinking Practice" en leidt in de namiddag een workshop die je kennis laat maken met de meditatievorm die hij heeft ontwikkeld, genaamd "Recollective awareness meditation". Deze vorm biedt een verfrissende invalshoek voor iedereen die mediteert – ook als je al langer oefent.

Siff begon in de jaren '80 met vipassana meditatie en leefde enige jaren als monnik in Sri Lanka. In zijn intensieve meditatiebeoefening ontstond deze speciale meditatievorm, die tot een groter bewustzijn van gedachten en gevoelens in de oefening kan leiden. Tijdens de workshop zal Jason Siff een meditatiesessie begeleiden, en instructies geven over zijn werkvorm. Jason Siff is auteur van de boeken 'Thoughts are not the enemy' en van 'Unlearning meditation: when thoughts get in the way'.

Paul van Tongeren, de Nederlandse emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek (Radboud Universiteit te Nijmegen) biedt in de namiddag een workshop aan onder de titel "De Kunst van belichaming gezien vanuit de Westerse Deugdethiek”. In 2013 won hij de Socratesprijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalig filosofieboek Leven is een Kunst.

===

Deze workshop sluit aan bij het thema Ethiek dat in het afgelopen jaar is binnen de VMBN volop in de belangstelling geweest.

Het opstellen van een voor Mindfulness trainers geldende Ethische Gedragscode kreeg hiermee urgentie. In een gedragscode gaat het om het benoemen van waarden en regels die richtinggevend zijn in het uitoefenen van een beroep of vak. Die waarden en regels komen voort uit een visie op hoe goed en zinvol en heilzaam te leven.

Al eeuwen lang houden oosterse en westerse filosofen en leraren zich bezig met deze vraag. In de opleidingen tot Mindfulness trainer staat het begrip belichaming heel centraal. Een belangrijk aspect van belichaming is dat je als trainer zelf leeft wat je traint.

Begrippen in de Boeddhistische filosofie die hiermee samenhangen zijn: het belang van de intentie waarmee je iets doet, de vijf leefregels, het achtvoudige pad, de vier ‘gemoedstoestanden’ als fundamenten voor een wijze heilzame levenshouding, het besef van onderlinge verbondenheid van alle levende wezens.

In de Westerse Deugdethiek staat de houding oftewel attitude centraal waarmee je als mens leeft, met het doel om ‘goed’ te leven. Het begrip ‘Deugd’ heeft niets te maken met braafheid. Het begrip 'Deugd’ duidt op voortreffelijkheid of virtuositeit.

Wat kunnen we leren van deze Westerse filosofische traditie in het ontwikkelen van belichaming, in het ontwikkelen van het goede doen als trainer en onlosmakelijk hieraan verbonden als mens? Dat de workshop mag bijdragen aan verbinding tussen wijsheden die onafhankelijk van elkaar in verschillende tradities ontwikkeld zijn.

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page