top of page
Featured Posts

MOMENTje ... even lezen Kwartaalbrief januari 2016

Gelukkig Nieuw Jaar

Vzw MOMENT wenst je een sereen nieuw jaar. Laten we elkaar als leden van de vereniging opnieuw ondersteunen om de eigen mindfulness beoefening kwalitatief te blijven ontwikkelen, en elkaar daarbij middels intervisie en supervisie te helpen.

Mogen we ons verder ontwikkelen tot een lerende community waar binnen we elkaar gunnen te delen en waarin we onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness in diverse contexten ondersteunen.

Laten we ons verder inzetten om mindfulness beter toegankelijk te maken en de kwaliteit van de overdracht te beschermen door gekwalificeerde collega’s vindbaar te maken.

Zoals Martin Luther King het stelde: “We komen misschien van verschillende schepen, maar nu bevinden we ons in dezelfde boot.” Op goede vaart in 2016 !

Mindfulness en Ethiek

Mindfulness op zich is niet echt nieuw. Het werd al beoefend door Boeddha meer dan 2500 jaar geleden. In onze samenleving begon mindfulness eind vorige eeuw aan zijn opmars, en dit heeft voor veel beoefenaars betekenis gehad. Hoopgevend voor al degenen die via deze training de kwaliteit van hun leven positief kunnen beïnvloeden door acceptatie van wat ze in het huidige moment ervaren. Toch doken al snel gevaren op. Ten gevolge van de toenemende media-aandacht kreeg mindfulness bij sommigen het aanzien van een hype, soms gecommercialiseerd als zou het inzetbaar zijn voor elke klacht, voor elk probleem. En dat klopt uiteraard niet. De ethiek op zijn kop.

Mindfulness zoals we dit in de westerse culturen beoefenen, is een meditatievorm die geseculariseerd en gesimplificeerd is, dus losgemaakt uit de traditie en de symbolen van de cultuur waarin ze oorspronkelijk afkomstig was. Dit was de keuze van o.a. Jon Kabat-Zinn, net om de Westerse weerstanden te kunnen overbruggen. De vereenvoudiging betekent echter niet dat men na het volgen van 8-wekenprogramma als deelnemer ook al voldoende is toegerust om trainer te zijn. Er stelt zich een probleem als mensen hun diensten als trainer aanbieden, zonder verdere opleiding, Misschien leest men nog een boek en noemt men zichzelf dan autodidact in mindfulness. Dit lijkt een onwenselijke, onethische evolutie omdat men mogelijk de verwachtingen van deelnemers niet waar kan maken die zich - soms na een lange lijdensweg – aan een mindfulness trainer toevertrouwen. Wat een trainer zeker zou dienen te bieden, is eigen beoefening op regelmatige basis en het hoog houden van de oorspronkelijke bedoeling van mindful leven.

De kern is dat mindfulness dient te leiden tot een ethische levenswijze, woorden die aan de historische Boeddha zelf worden toegeschreven. Mindfulness is dus geen doekje voor het bloeden en geen truc die je zo maar leert. Het nodigt je uit om met mildheid, vriendelijkheid, mededogen en acceptatie in het leven te staan. Dit veronderstelt ethisch bewustzijn en kan leiden naar een dieper spirituele ervaring en dit ongeacht van de religie die men wellicht beoefent. Mindfulness is in die zin neutraal. Deze diepe, spirituele kracht is belangrijk maar staat soms haaks op commerciële invullingen in onze samenleving. Hoe verhouden we ons daartoe?

Bronnen

De vrije hand. Mindfulness: de hype voorbij. Filip Raes en Katleen van der Gucht;

http://leef.inaandacht.nl/meditatie-therapie-en-genade-1/;

Mindfulness. Spiritualiteit of laagje vernis. Edel Maex

Dialoog met Edel Maex 30 januari a.s.

Op 30 januari a.s. vindt er een MOMENT dialoog plaats met Edel Maex over de ethische aspecten en valkilen van mindfulness. Je kunt je nu nog aanmelden om deel te nemen.

Een impressie van de dialoog zal je na 30 januari in het blog van vzw MOMENT kunnen lezen.

Verdere samenwerking VMBN en vzw MOMENT

Om onderling contact en verbinding tussen Belgische en Nederlandse mindfulness trainers, practitioners en onderzoekers aan te moedigen, stellen de zusterverenigingen VMBN en vzw MOMENT elkaars leden in de gelegenheid deel te nemen aan door beide verenigingen georganiseerde activiteiten. Alle leden van beide verenigingen kunnen deelnemen aan de ledenprijs van de organiserende partij.

Moge het tot vele ontmoetingen en wederzijdse inspiratie mag leiden!

Wees welkom op het eerstkomende VMBN event in Amersfoort op donderdag 17 maart 2016, VMBN Jaardag. Keynote en workshop door Jason Siff.

Meer informatie:

17-maart VMBN event met Jason Siff en Paul van Tongeren

Lidmaatschap vzw MOMENT verlengen

Kortgeleden ontving je een betalingsuitnodiging om je lidmaatschap te verlegen. Mocht je nog niet hebben verlengd dan nodigen we je hierbij uit dit alsnog te doen.

Volg je een opleiding in een op mindfulness gebaseerde benadering, dan ben je van harte welkom als aspirant-lid en kun je inschrijven als sympathisant.

Website

Alle informatie die je vindt in MOMENTje kun je ook terug vinden op de websie van vzw MOMENT. Ga naar BLOG en kies TAG: MOMENTje.

Klik hier:

BLOG vzw MOMENT met nieuws en bijdragen van leden

Bestuur vzw MOMENT

In het bestuur is ruimte voor wie graag actief wil meewerken. Heb je belangstelling om een kleine taak op je te nemen? Wellicht af en toe een stukje schrijven voor de kwartaalbrief MOMENTje? Misschien wil je bijdragen in de communicatie en verzameling van informatie? Of een event organiseren?

Laat het ons weten door te mailen naar moment@mindfulmoment.be, we nemen contact met je op. Of bel één van de bestuursleden, de contactgegevens staan in het ledenoverzicht.

Zo draag je zinvol bij voor alle leden en kun je overwegen of je een functie in het bestuur wilt oppakken. In juni a.s. legt het huidige bestuur verantwoording af aan de leden en kunnen de functies opnieuw worden ingevuld. Nu al meewerken, betekent dat je ruim de tijd hebt om af te wegen of je je beschikbaar stelt en voor welke functie.

MOMENTje

De redactie van vzw MOMENT nodigt je uit om een bijdrage te leveren aan MOMENTje, de Kwartaalbrief van de vereniging. De Inleverdatum voor de eerstvolgende uitgave is 15 maart a.s.

Meer informatie:

Jouw bijdrage aan MOMENTje

Events van vzw MOMENT - klik hier voor volledige informatie

30 januari 2016

Edel Maex - Dialoog over de ETHISCHE ASPECTEN en de VALKUILEN van Mindfulness.

10 April 2016

Dharma talk en dialoog.

Hogen Bays, Roshi - een dharmaleraar in de White Plum traditie en echtgenoot van Jan Chozen Bays, Roshi (Mindful Eating & Conscious Living).

Meer info hier: http://www.mindfulmoment.be/#!agenda/c1b8l

Oktober 2016

Caty Van Moere - Dialoog over de Mindfulness in de Zorg.

Meer informatie volgt.

Events van anderen (in volgorde van datum)

Voel je welkom om events te melden via moment@mindfulmoment.be

Het moet gaan om vervolgscholing, -vorming, retaites en conferenties specifiek voor diegenen die in hun beroepsuitoefening benaderingen integreren die op mindfulness zijn gebaseerd.

22 – 27 april 2016, Kranenburg (Dld.) Vipassana 5-daagse (Mahasi-methode)

Vertrouwen, inspanning, mindfulness, concentratie en intuïtieve wijsheid. Met Guus Went.

Meer informatie: klik hier

15-22 mei 2016, Freiburg (Dld)

Rick Hanson - Positive Neuroplasticy, georganiseerd door Arbor Seminar, Freiburg

Meer informatie: klik hier

21 mei 2016

Radboud-Mindfulness-Symposium

Meer informatie: klik hier

17-21 juni 2016

Retraite met Tara Brach.

Deze retraite is volzet. Je kan je wel aanmelden voor wachtlijst.

Meer informatie: klik hier

1-7 juli 2016, Denekamp (NL) Frits Koster en Erik van den Brink - Verdiepingsweek (Zelf)compassie.

Meer informatie en aanmelden: klik hier

30 augustus – 4 september 2016, Cadzand

Retraite met Joan Halifax.

Meer informatie: klik hier

9-11 Sept 2016, Brussel

Power and Care Conference

Deze conference wordt georganiseerd door Mind and Life, een non-profit organisatie die een verbinding wil tussen contemplatieve praktijken en onderzoek. De sprekers zijn o.a.: Dalai Lama, Jane Goodal, Joan Halifax, Matthieu Ricard, Pauline Tangiora.

Meer informatie en tickets: klik hier

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page