top of page
Featured Posts

MOMENTje - Jouw Bijdrage is welkom!


EMAIL eenvoudig jouw bijdrage naar

moment@mindfulmoment.be >>

VZW MOMENT nodigt uit ...

Voel je van harte welkom om bij te dragen aan MOMENTje.

MOMENTje biedt leden en sympathisanten van vzw MOMENT de gelegenheid om elkaar te informeren en

met elkaar in contact te komen naar aanleiding van gemeenschappelijke interesses.

 • Heb je een interessant boek gelezen? Schrijf een recensie!

 • Is er een wetenschappelijke publicatie verschenen op het terrein waarmee je vertrouwd bent? Geef een korte samenvatting met bronvermelding zodat collega’s ook hiervan op de hoogte zijn!

 • Vind je een workshop of/en retraite etc specifiek voor onderzoekers, practitioners, trainers? Het moet gaan om vervolgscholing, -vorming, retaites en conferenties voor diegenen die in hun beroepsuitoefening benaderingen integreren die op mindfulness zijn gebaseerd. Laat weten waarom je dit interessant vindt en geef collega’s ook een kans om hieraan deel te nemen!

 • EN… schrijf een artikel over iets dat je aan het hart ligt, waarover je nadenkt of waarover je graag met collega’s in dialoog wenst te gaan.

Eenvoudig mailen aan moment@mindfulmoment.be

Nadere toelichting.

DOELEN van MOMENTje

 • MOMENTje biedt actuele informatie voor leden van vzw MOMENT en gelegenheid om elkaar te informeren over actualiteiten.

 • Als Lid of Sympathisant van vzw MOMENT ben je van harte welkom om bij te dragen aan MOMENTje.​

INHOUD

 • Wetenswaardigheden van leden

 • Events en activiteiten voor leden zoals retraites, vormingen, etc.

 • Nieuws over publicaties, agenda's, commissies etc.

 • Verwijzingen naar publicaties, waaronder wetenschappelijke bronnen.

Wat niet?

 • Reclame voor commerciële activiteiten

 • Aankondigingen van algemene mindfulness trainingen, events & retraites/ stiltedagen.

RUBRIEKEN

Wetenschap: Studies naar het effect van mindfulness en daarop gebaseerde benaderingen in verschillende contexten

Commissies: Nieuws uit de commissies van vzw MOMENT

Events: Events en andere activiteiten specifiek voor trainers, practitioners en onderzoekers, voor zover deze gaan over vervolgscholing, -vorming, retaites en conferenties voor diegenen die in hun beroepsuitoefening benaderingen integreren die op mindfulness zijn gebaseerd.

Dialoog: Ruimte om perspectieven uit te wisselen en om in interactie nieuwe te ontdekken.

CONTACT

Je bijdrage kun je sturen naar: moment@mindfulmoment.be

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page