top of page
Featured Posts

4 juni 2016: Algemene Ledenvergadering van vzw MOMENT


Zaterdag, 4 juni 2016

16.30 uur - 17.15 uur

Locatie: Leuven, Tiensestraat 102 - Gebouw van Universiteit Leuven - Faculteit Psychologische & Educatieve Wetenschappen.

Parkeeradvies: Q-Park Ladeuzeplein.

Klik hier >> om je eenvoudig aan te melden voor de ALV

(wordt verzonden naar moment@mindfulmoment.be)

Klik hier >> voor het verstrekken van een machtiging voor de ALV.

De ALV vindt plaats aansluitend aan de MOMENT-dialoog met Caty Van Moere, >> klik hier voor meer informatie daarover.

TIJD:

16.30 uur - 17.15 uur Algemene Ledenvergadering

AGENDA:

1. Het bestuur van vzw MOMENT legt verantwoording af over 2015.

- activiteiten

- financieel verslag

- kwijting verantwoordelijkheid bestuursleden door de algemene vergadering

2. Nieuw bestuur instellen

- voorstellen kandidaat-bestuursleden

- goedkeuring door de algemene vergadering

- overdracht van zittend naar nieuw bestuur

3. Nieuw bestuur licht intenties voor 2016/ 2017 toe.

Voorafgaand aan de ALV ontvang je de jaarstukken en een toelichting op de agenda per email (mits je lidgeld is ontvangen).

Bij verhindering kun je een machtiging geven aan één van de leden waarvan je weet dat deze aanwezig is.

Dit kan ook een lid van de adviesraad of van het bestuur zijn >> klik hier voor de namen.

Er zijn vacatures in het bestuur. Interesse?

Voor informatie en melden van uw belangstelling kunt u mailen naar moment@mindfulmoment.be.

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page