top of page
Featured Posts

Vzw MOMENT is jarig op 5 november


De vereniging viert in november 2016

haar driejarig bestaan.

Klik hier voor de voordelen van aangesloten zijn bij vzw MOMENT.

Vzw MOMENT verwelkomt allen die in welke vorm dan ook interventies die op mindfulness zijn gebaseerd integreren in hun beroep of die de effecten van mindfulness onderzoeken.

Nog in opleiding in een op mindfulness gebaseerde benadering?

Wees welkom als aspirant-lid en schrijf in als sympathisant.

De leden van de vereniging werken samen...

.... om hun eigen mindfulness beoefening kwalitatief te blijven ontwikkelen en

elkaar daarbij middels intervisie en supervisie te ondersteunen.

Zij zetten zich samen ervoor in mindfulness beter toegankelijk te maken en

de kwaliteit van de overdracht te beschermen door trainers, practitioners en onderzoekers die

aan de kwaliteitseisen van vzw MOMENT voldoen, vindbaar te maken.

Vzw MOMENT zet alles in om voorwaarden te scheppen zodat de leden van de vereniging

- en allen die zich ermee willen verbinden - kunnen en willen samenwerken.

We willen een lerende community zijn waarbinnen men elkaar gunt

materiaal, kennis, kunde en kunst met elkaar te delen en

waar men zich verheugt als daarvan overvloedig gebruik wordt gemaakt.

Bovendien zetten de leden zich in voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar

de effecten van mindfulness in diverse contexten.

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page