top of page
Featured Posts

06 juni 2018: Uitnodiging Studiedag Lichaamsgericht werken met jongeren


Datum:

Woensdag 6 juni 2018, 09u20 - 17u30

Locatie:

Het Pand | Onderbergen 1, 9000 Gent Bereikbaar via >>

Organisator:

Huoshen Stichting>> | pdf Uitnodiging >>

WAAROM?

In het pedagogisch werken met jongeren is er de laatste jaren steeds meer interesse voor psychofysieke methodieken. Tieneryoga, tienermindfulness, Rots en Water trajecten, outdoor trajecten, pedagogische boks- en gevechtsportscholen, dans- en psychomotorische therapie, of een combinatie van deze dingen, winnen aan populariteit. Diverse sectoren zoals onderwijs, jeugdwerk, sportclubs, jeugdwelzijnswerk, en hulpverlening gebruiken vormen van psychofysiek werken.

Het doel van psychofysieke programma’s is om het welzijn van jongeren te verbeteren en jongeren te versterken. In de praktijk blijken traditionele en taal-gebaseerde pedagogische interventies niet altijd te werken zoals gewenst. Psychofysieke methodieken bieden een waardevol, laagdrempelig alternatief voor de traditionelere interventies met een dominantie op praten. Via aansluiting met de leefwereld en interesses van de jongeren, worden sport, beweging en spel verrijkt met sociaal- pedagogische componenten. Deze dag wil een aanzet geven tot inspiratie en kennisontwikkeling hieromtrent.

VOOR WIE ?

Jeugdhulpverleners, jeugd(welzijns)werkers, buurtwerkers, medewerkers van lokale vrijetijdsdiensten (jeugddienst, sportdienst, preventiedienst...), (jeugd)sportaanbieders, leerkrachtenen leerlingenbegeleiders, therapeuten, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden.

DOEL?

  • Het publiek kennis laten maken met verschillende contexten waarin lichaamsgericht werken met jongeren gehanteerd kan worden als een pedagogisch middel en een actieve vorm van preventie en therapie

  • Uitwisselen van good practices, uitdagingen, en uitnodigen tot reflectie hierover

  • Voorstelling van de eerste uitgave van de reeks ‘Psychofysiek werken met jongeren’ bij Garant

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page