top of page
Featured Posts

25 mei 2018 - Nieuwe Privacyregels


Vrijdag 25 mei ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in.

Deze wet- en regelgeving geldt voor alle beroepen en alle soorten rechtspersonen,

dus ook voor ons als vereniging, en ook voor jou, als mindfulness practitioner.

De media hebben ons allen in de laatste weken voldoende gesensibiliseerd om verantwoordelijkheid te nemen en aan onze contacten bekend te maken hoe we met data

omgaan en toestemming te vragen voor het gebruik daarvan. Derhalve, waarschijnlijk ten overvloede: vraag toestemming aan jouw contacten.

De wet AVG legt nadruk op drie waarden: controle, transparantie, verantwoordelijkheid.

Vzw MOMENT heeft in de aanloop naar 25 mei 2018 in deze zin de volgende keuzes gemaakt:

*

Er worden geen factuuradressen meer bewaard doordat we facturatie vorig jaar al hebben vervangen door een betalingsbewijs.

*

Het dossier dat een aspirant-lid aanbiedt om lid te worden, wordt bewaard zoals het is aangeboden. Mocht je wensen dat dit vernietigd wordt, dan volstaat enkelvoudig verzoek.

*

Voor administratieve doeleinden bewaart de penningmeester de volgende gegevens: naam, voornaam, straat & no, postcode, gemeente, email-adres.

*

In het kader van de AVG heeft vzw MOMENT gekozen een nieuwe database van leden-practitioners te laten ontwerpen en te publiceren.

*

Met de nieuwe database krijg je alle controle over welke data je wilt publiceren via de website van vzw MOMENT.

Naam, postcode en provincie zijn de enige altijd zichtbare velden, de andere velden zijn vanaf nu optioneel. Straatnaam is om privacy redenen niet meer als veld opgenomen.

Toegevoegd zijn velden waarin je desgewenst kenbaar kunt maken in welke CONTEXT je mindfulness aanbiedt en welke FOCUS/specialisatie je kiest.

Daarmee kunnen mensen die een practitioner zoeken je nog beter vinden, mocht je dit wenselijk vinden.

Er zijn ook velden waarin je je kunt voorstellen qua opleiding, bijscholing, ervaring en dergelijke.

*

Daarmee krijg je alle controle over jouw gepubliceerde gegevens en houd je zelf de verantwoordelijkheid voor correcties en tijdige aanpassingen. Er zal alleen gekeken worden of er onbedoelde teksten worden ingevoerd, daarvan behoudt vzw MOMENT het recht deze te verwijderen en zegt toe je te verwittigen, indien dit het geval zou zijn.

*

Vzw MOMENT geeft daarmee volledige transparantie aan jou: de vereniging bewaart geen gegevens uit de online database op een andere manier en vanuit de vzw administratie zullen alleen naam, postcode en provincie worden ingevoerd; de verantwoordelijkheid voor de rest van de gegevens die je wenst te publiceren komt bij jou.

*

De datum voor de realisatie van deze nieuwe database is echter als gevolg van het gebruik van een nieuwe tool pas midden juni 2018. Je ontvangt bericht zodra de nieuwe versie online is.

*

Aangezien je eerder uitdrukkelijk hebt verzocht om publicatie van jouw gegevens, zullen wij de huidige database niet deleten totdat de nieuwe online is …. tenzij je in dit kader daarom verzoekt.

*

Je kunt dit bericht voor kennisgeving aannemen

… of melden dat je uit de huidige database gewist wilt worden [klik hier]

… je actief inschrijven voor de nieuwsbrief mocht je dit niet eerder hebben gedaan [klik hier]

*

Alle feedback welkom!

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page