top of page
Featured Posts

10 november 2018: Waerbeke conferentie in samenwerking met vzw MOMENT


werkt samen met Waerbeke:

Inschrijven kan nu al via Waerbeke.be

cc: moment@mindfulmoment.be

 

Naar een Gezonde samenleving – Burn-out als Signaal

MOMENT sluit zich aan bij de "Trefdag voor Stiltemakers" - Waerbeke Conferentie.


De waarde van stilte, rust en ruimte erkennen en een plek geven in het leven van alledag.

DATUM zaterdag 10 november 2018

LOCATIE Stationsstraat 22 | 2570 Duffel (Psychiatrische Ziekenhuis Duffel)

bereikbaarheid >> (met wagen & openbaar vervoer)

INSCHRIJVEN Waerbeke.be; cc: moment@mindfulmoment.be

ACTUELE INFO http://waerbekeconferentie.be/#programma

 

TOELICHTING & PROGRAMMA

Waerbeke Conferentie 2018 >> staat in het teken van burn-out en de perspectieven op een gezondere samenleving. Waerbeke sensibiliseert al vele jaren rond stilte, rust, ruimte als voorwaarde voor leefkwaliteit.

Pascal Chabot is met zijn boek Global Burn-out de inspiratie voor deze conferentie.

(Paris, 2013; Nederlandse vertaling 2018 Filosofie van de burn-out >>).

Chabot beschouwt het steeds wijder om zich heen grijpende fenomeen van burn-out als een feitelijk ‘gezonde’ reactie op een structureel ziekmakend systeem.

Steeds meer individuen worden pijnlijk getroffen door toenemende maatschappelijke druk en drukte en als gevolg daarvan door de voortdurende exploitatie van hun aandacht.

Tijdens deze conferentie komen erkenning voor het probleem, initiatieven voor herstel en behoefte aan verbinding en ondersteuning bij elkaar.

Concrete doelen:

 • Inspireren: een gevarieerd programma, zowel naar inhoud als naar methodiek

 • Uitwisselen van ervaring & beleving

 • Overzicht van bestaand aanbod

 • Aanzet tot platform & permanent netwerk

 • In samenwerking met journalisten & media een breed publiek aanspreken.

DOELGROEPEN

 • Allen die geïnteresseerd zijn, in het bijzonder:

 • Beleidsmakers

 • Gezondheids-zorgers

 • Leerkrachten

 • Ondernemers en bedrijfsleiders

PROGRAMMA (indicatief - nog volop in ontwikkeling)

07u00 tot 19u00 doorlopend: Meditatie in Stilte

09u30 Start plenair gedeelte & Opening

10u00 Keynote door Pascal Chabot - Introductie Global Burn-out

10u25 Interactief programma

12u00 Lunchen en netwerken

13u20 Intro op workshops & start Ronde 1 Workshops

15u00 Pauze

15u30 Ronde 2 Workshops

17u00 Afsluiting & ontmoeting met borrel

Workshops

Vzw MOMENT garandeert deze twee workshops:

 • Herbronning in het onderwijs met Reinhilde Pulinx (Vzw MOMENT)

 • Mindful Belgium: Voorbeeld Burn-out, van ‘zwart schaap’ naar ‘gewaardeerde kanarie’ met Katharina Mullen (Vzw MOMENT)

Toelichting bij Herbronning in het onderwijs

De druk en drukte in onderwijs nemen in versneld tempo toe. De ene onderwijshervorming volgt op de andere, de maatschappelijke veranderingen en spanningen komen via de schoolpoort naar binnen. De school als micro-samenleving wordt gekenmerkt door nieuwe opdrachten, nieuwe uitdagingen, veranderende verantwoordelijkheden. In deze workshop vertrekken we van ervaringen en reflecties van mensen uit het onderwijsveld om samen te ontdekken op welke manier stilte en verstilling schoolleiding en schoolteams ondersteuning kunnen bieden.

Als inspiratie verwijzen we naar de visietekst ‘Mindfulness en onderwijs’ van vzw MOMENT.

Toelichting bij Mindful Belgium-Dialoog: Voorbeeld Burn-out, van ‘zwart schaap’ naar ‘gewaardeerde kanarie’

Soms wordt helder zien eenvoudig. Iemand biedt een ander perspectief en ineens zien we de illusie. Dankzij Pascal Chabot kunnen we burn-out als maatschappelijk signaal interpreteren in plaats van te individualiseren. Ineens zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. De vraag wordt dan: hoe en waar kunnen we als organisaties, als instanties én als individueel mens mindful omgaan met elkaar om allen vitaal te functioneren en vroegtijdig het disfunctionele te herkennen? Doel is via deze dialoog antwoorden te vinden of betere vragen.

Mindful Belgium richt zich erop initiatieven bijeen te brengen die mindfulness in leven en werken integreren voor meer persoonlijke veerkracht en maatschappelijke verdraagzaamheid; het initiatief vindt haar inspiratie in Mindful Nation UK.

Er zal keuze zijn uit 8-10 workshops; thema's/ moderatoren nog volop in ontwikkeling.

Per workshop zal er ruimte zijn voor 20-35 deelnemers.

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page