top of page
Featured Posts

Nieuw Bestuur a.i. voor vzw MOMENT sinds november 2019


17 november 2019

Beste collega,

Zoals je weet is niets blijvend, alles is onderhevig aan veranderingen en vzw MOMENT is daar geen uitzondering op. Zo werd er op de recente algemene leden vergadering van 15 november 2019 een nieuw, weliswaar tijdelijk bestuur verkozen. Tevens werden alle voorstellen goedgekeurd waaronder het gratis lidmaatschap 2020 voor leden die aangesloten waren in 2019 en nu nog lid zijn. Alle leden ontvangen binnenkort ook het 2020-MOMENT-vignet het EAMBA-vignet.

Ik wens u alvast te bedanken voor het vertrouwen dat u stelt in dit interim bestuur met Inge De Leeuw als penningmeester, Caty Van Moere als algemeen secretaris en ikzelf als voorzitter. Tevens wens ik het ontslagnemende bestuur, Edel Maex, Katleen Van der Gucht, Jen Bertels en Ineke Van Mulders te bedanken voor hun inzet ten behoeve van de vereniging in de afgelopen bestuursperiode.

De taak van dit interim bestuur is in de eerste plaats de continuïteit van de vereniging te waarborgen en een regulier bestuur voor vzw MOMENT te vormen. Daartoe wil ik mij als kersverse interim voorzitter graag laten inspireren door de woorden van Thich Nhat Hanh,

‘Go home to nature and let nature heal you’.

Laat het ritme van de natuur onze inspiratiebron zijn. De natuur die zich manifesteert als een eeuwig weerkerende jaarcyclus van kiemen en groeien in de lente, bloeien en rijpen in de zomer, oogsten en loslaten in de herfst, en rusten en niet-weten in de winter. Dit wil zeggen dat we met de herfst het ontslagnemende bestuur hebben losgelaten. Dat er nu met de winter in zicht een periode van bezinning, van rusten, van niet-weten zich aandient. Zo kunnen de intenties en voornemens van het bestuur concreet vorm krijgen in de lente om tegen de zomer ten volle uit te bloeien.

De volgende intenties wenst het interim bestuur te verwezenlijken in 2020:

- Regionaal intervisiemomenten organiseren

- Mogelijkheid bieden om aanwezig te zijn op events van waardevolle sprekers en leraren,

- Samenwerkingsverbanden met andere organisaties uitwerken en verstevigen zoals o.a. zustervereniging in Wallonië, Émergences asbl, VMBN(NDL), Radboud Mindfulness Centre, Leuven Mindfulness Centre, EAMBA.

Concreet vertaalt zich dat naar een eerste event in de maand februari '20 als start van een nieuwe cyclus waarop de intenties en agenda 2020 zullen voorgesteld worden. Hierover zal tijdig gecommuniceerd worden.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet mij te contacteren.

Ik kijk er alvast naar uit je te ontmoeten in 2020.

Met vriendelijke groeten

Didier Anthonis voorzitter a.i. - vzw MOMENT

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page