top of page
Featured Posts

Verslag 1 februari 2020: Nieuw verenigingsjaar Beroepsvereniging vzw MOMENT


Lente Kiemen in Jezelf

Nieuwe Serie Events

'Voor & Door Leden'

Verslag event vzw MOMENT

01 februari 2020

met powerpoint bijlage.

Op 01 februari 2020 had het event ‘Lente kiemen in jezelf’ van onze vereniging plaats te Gent. Voor het thema van dit event werd de inspiratie gezocht in de natuur en in het bijzonder het moment van het jaar.

Bij de Kelten staat 01/02 februari gekend als ’Imbolc’ dat zo goed als ‘in de buik’ betekent. De Kelten vierden dan de terugkeer van het licht en de start van de lente.

Misschien is die dan nog niet zo goed zichtbaar aan de oppervlakte, net onder het oppervlakte in de buik van de aarde zijn de processen al gestart met kiemen.

Het leek ons dan ook een goed moment om de intenties van het bestuur en de daar bijhorende planning 2020 voor te stellen aan onze leden. Er stond dan nog een dialoog met als thema ‘ont-moeten en waarden’ op het programma. Gedurende dit alles konden we genieten van de versnaperingen en drankjes waar Caty Van Moere, onze secretaris, voor gezorgd had. Onze penningmeester, Inge De Leeuw was onze gastvrouw in de knusse polyvalente ruimte aan de Tolhuisstraat.

Ikzelf als voorzitter had de eer dit event te openen. Dit deed ik met het voorlezen van een tekst uit het boek ‘Leven en werken in het ritme van de seizoenen’ van Jaap Voigt

(de tekst vind je hier)

Na het voorlezen van de tekst werd zowel het bestuur ad interim, de adviesraad als de werkende leden van vzw MOMENT voorgesteld. Er werd duiding gegeven bij de samenstelling van de algemene leden vergadering en de mogelijkheid om werkend of stemgerechtigd lid te worden.

Na de voorstelling werden de intenties van het bestuur a.i. overlopen. Hierbij werd de nadruk gelegd op het feit dat we een vereniging willen zijn voor en door leden.

De presentatie vind je hier >>

Het kosteloos aanbieden van een 2020-lidmaatschap aan degenen die in 2019 lid waren werd toegelicht. Zij ontvangen ook het 2020-vignet van vzw MOMENT geïntegreerd met het EAMBA-vignet zodat zij in hun eigen communicatie zichtbaar kunnen maken dat zij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging vzw MOMENT die is aangesloten bij de Europese koepelvereniging.

Met regionale intervisiemomenten en het aanbieden van events willen we de leden de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen als mindfulness practitioner. Ook vinden we dat samenwerkingsverbanden met zowel nationale als internationale organisaties een meerwaarde hebben voor de leden van onze vereniging en voor de plaats van mindfulness binnen onze maatschappij.

Zoals ieder zaadje op haar ritme kiemt en zich een weg baant naar het aardoppervlakte om verder te groeien tot een prachtige bloem zo zal ook elke intentie van ons tijd nodig hebben om zich te ontpoppen tot een volwaardige activiteit.

Onze planning voor 2020 licht al een tipje van de sluier op.

Een viertal events staan gepland, netjes gespreid over het jaar met telkens een thema gekoppeld aan de periode van het jaar.

We hebben het voorrecht om twee zeer interessante sprekers te ontvangen dit jaar.

Saki Santorelli en

David Treleaven,.

Dit doen we in samenwerking met het Leuven Mindfulness Centre.

Als lid krijg je ook de mogelijkheid om een workshop Shinrin-yoku te volgen. Shinrin-yoku staat voor bosbaden, vertragen en verstillen in de natuur.

Doorheen het jaar zullen er een aantal workshops georganiseerd worden.

Na het informatieve gedeelte was er een korte pauze voorzien. Tijdens de korte pauze kwam het boek van Jaap Voigt, waaruit de begintekst kwam, ter sprake. Als uit het niets ontstond er een dialoog over inspirerende boeken die de leden hadden gelezen. Regelmatig werd er verwezen naar waarden die de lezer hierin kon terug vinden. De brug werd dan ook regelmatig gemaakt naar de waarden van mindfulness, deze van onze vereniging en op welke manier wij deze zelf invullen of wensen ingevuld te zien. Deze dialoog was al een mooi voorbeeld van een activiteit van en door onze leden.

Als afsluiter werd er nog van gedachten gewisseld over bepaalde bekommernissen van de leden. Twee zaken sprongen naar voor:

(1) de efficiënte werking van de zoekopdracht in ‘Vind een practitioner’ in de Online Database.

(2) de mogelijkheid om via Zoom deel te nemen aan de events/dialoog.

Beide zullen door een aantal werkende leden verder onderzocht worden.

Ikzelf kan besluiten dat dit eerste event een veelbelovende start was in het hernieuwingsproces van onze vereniging. Net zoals dat zaadje op dit ogenblik vastberaden haar weg zoekt om zich tot een mooie bloem te ontpoppen zo ook wil vzw MOMENT zich ontpoppen tot een volwaardige en betrouwbare partner voor haar leden op hun mindful pad.

Graag ont-moet ik u op een van onze volgende events.

Met hartelijke lentevolle groet

Didier Anthonis

Voorzitter a.i.

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page