top of page
Featured Posts

Hernieuwing vanuit de kiem: Nieuw Bestuur vzw MOMENT

vzw MOMENT heeft een nieuw bestuur: Didier Anthonis en Gabriella Fitterer. Zij worden actief bijgestaan door Lucia Dinga Supova.

De bekrachtiging van de kandidaten door de stemgerechtigde leden dateert van de eerste week van februari 2021.


Het nieuwe bestuur gaat in harmonie met het seizoen en de beperkingen van de actuele pandemie als eerste aandacht geven aan hernieuwing vanuit de kiem van vzw MOMENT.


Het eerste event om elkaar weer in persoon te ontmoeten zal een Mindful Walk worden in Brussel: Ter Kamerenbos met aansluitend thee en hartverwarmende verhalen. Zodra de restrictieve maatregelen voldoende worden verlicht, zullen we datum en tijdstip bekend maken. We hopen je dan te ontmoeten!


'Van Leden - voor leden - met leden' blijft centraal in de stijl van handelen van onze professionele vereniging van mindfulness-based trainers. Daarom zal het bestuur jouw input vragen aangaande prioriteiten.


Met de samenstelling van het actuele bestuur versterkt vzw MOMENT haar verankering in Vlaanderen in combinatie met haar internationale verbondenheid. Het bestuur zal meertalig gaan communiceren om alle leden uit Vlaanderen, Duitstalig Belgie en Luxemburg een welkom gevoel te geven. (aangezien dit meer werk betekent, ben je uiteraard extra welkom om actief te worden).


Binnen 10 dagen zal de waarde van de samenwerking met collega's in Europa worden versterkt.

Dankzij de actieve participatie van vzw MOMENT in de creatie en realisatie van een online EAMBA-programma *, kunnen alle leden van onze vereniging zeer binnenkort genieten van kosteloze bijdrage in permanente educatie, netwerken en intervisie. vzw MOMENT is mede-initiatiefnemer van EAMBA - European Association for Mindfulness - en draagt actief bij het creëren van voordelen voor onze leden en collega's in heel Europa.


Het bestuur hoopt samen met alle leden te mogen bijdragen aan een samenleving die de waarde van mindfulness in educatie, heling en inclusiviteit bevordert. Wij nemen ons voor dit te doen door aandacht voor service en kwaliteit en door het mobiliseren van instellingen die (kunnen) bijdragen aan het realiseren van van een samenleving die de waarde van mindfulness in educatie, heling en inclusiviteit bevordert.


* Lees meer over het EAMBA-EXCHANGE programma


Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page