top of page
Featured Posts

VIDEO: Nieuw Bestuur MOMENT stelt zich voor

vzw MOMENT heeft een nieuw bestuur: Didier Anthonis en Gabriella Fitterer. Zij worden actief bijgestaan door Lucia Dinga Supova.

De bekrachtiging van de kandidaten door de stemgerechtigde leden dateert van de eerste week van februari 2021.
Waarom hebben zij gekozen voor de beroepsvereniging MOMENT? Waarom zetten zij zich in als bestuur?

Hun antwoorden vind je in nevenstaande video óf lees onderstaande transcriptie.


Uitnodiging aan leden : Kennismaken via Zoom


Didier Anthonis Ik startte in 2013 met het beoefenen van mindfulness. In 2016 behaalde ik mijn certificaat als Mindfulness trainer bij het instituut voor aandacht en mindfulness (IAM). Ik ben dan onmiddellijk kunnen starten als freelance trainer bij IAM in bijberoep.

Gelijktijdig onderzocht ik de mogelijkheid om mindfulness te introduceren bij mijn werkgever, Defensie. Dit resulteerde in een eerste mindfulness training in 2018. Later volgenden er jaarlijkse mindfulness trainingen, informatiesessie en workshops., waarbij ook voor specifieke doelgroepen zoals leidinggevenden en kandidaat militaire artsen in opleiding. Er werd ook gezocht naar een mindfulness curriculum dat aangepast is aan de militaire context. Op dit ogenblik ben ik full-time bezig met de implementatie van mindfulness binnen Defensie en starten we binnen afzienbare tijd met het opleiden van niet gecertificeerde trainers die het aangepaste militaire mindfulness programma binnen Defensie kunnen geven. Ik ben sinds 2018 lid van de vereniging waarbij ik in november 2019 mij engageerde als voorzitter ad interim om vandaag deze functie volwaardig op te nemen.


Waarom heb ik gekozen om deze functie als voorzitter op te nemen?

Ik heb meerdere reden waarbij ik de twee voornaamste naar voor wil schuiven.

De eerste is dat ik enorm geloof in het concept van vzw MOMENT. Het verenigen van mindfulness gelijkgezinden, sympathisant, practitioner en onderzoeker, zodat we kunnen delen, van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen ondersteunen en ons volwaardig kunnen ontwikkelen als mindfulness beoefenaar en/of trainer binnen onze eigen interesse domeinen. Zodat we mindfulness op een kwalitatieve manier kunnen aanbieden aan de maatschappij.

Ik heb het zelf mogen ervaren hoe krachtig een community kan bijdragen voor het uitdragen van mindfulness. Zo kon ik gebruik maken van het netwerk van onze vereniging en op steun rekenen van een lid tijdens de informatiesessies aan de kandidaat militaire artsen. Zo ook voor het overtuigen van de legerleiding en in het bijzonder het Departement gezondheid en welzijn voor het uitwerken van een plan om mindfulness te implementeren binnen Defensie.

Een tweede reden is dat ik mijn kwaliteit als verbindend persoon wil inzetten mede uit dankbaarheid voor wat mindfulness en de vereniging mij al gebracht heeft. In een eerste tijd wil ik deze kwaliteit aanboren om de verbinding tussen leden te bevorderen en zo onze vereniging sterker te maken. In een tweede tijd wens ik de banden met onze zusterorganisaties zoals VMBN in Nederland, AFBM in Franstalig België, en nog verder buiten onze grenzen EAMBA op Europees vlak, meer aan te halen, zo ook met organisaties zoals het Leuven Mindfulness Center. Als laatste wens ik samen met jullie de verbinding te maken naar de maatschappij. Contacten leggen met de overheid en ziekteverzekeraars om er een paar op te noemen om ons als vereniging kenbaar te maken als een betrouwbare partner waar kwalitatieve trainers aanwezig zijn die kunnen bijdragen aan een gezondere, gelukkigere maatschappij en dus ook een beter wereld.


Gabriella Fitterer, bestuurslid

Ik voel me dankbaar voor wat mijn leven voor mij heeft gereserveerd. Over mijzelf genomen, zou ik willen zeggen, dat wat mij echt definieert, is dat ik gedreven word door mijn levensdoel. Ik geloof er heilig in dat mijn leven een doel heeft en ik ben ervan overtuigd dat Mindfulness daar een belangrijke rol in speelt. Het maakt me gelukkig om mensen en mijn studenten te ondersteunen op hun pad van persoonlijke groei en ontwikkeling. Als kind van 8 jaar werd mij door mijn oudere zus gevraagd waarom ik hier op deze wereld was en dit was een verrassende vraag want ik herinner het mij als de dag van gisteren! Maar nog verrassender was mijn antwoord dat uit de grond van mijn hart kwam toen ik zei: "Ik ben hier om mezelf te verbeteren". Dit is mijn licht geweest, mijn leidraad sinds die tijd. Ik heb bedrijfs-economie gestudeerd, ben gespecialiseerd in HR en heb meer dan 25 jaar voor multinationals gewerkt op het gebied van Talent Management en Career Development. Wat bracht mij op mijn pad naar Mindfulness ? In 2016 begon ik aan mijn eerste 8 weekse MBSR mindfulness training en ik begreep direct dat dit was, waar ik naar op zoek was. Sinds deze tijd volgde ik de leraren certificering en zette ik mijn mindfulness actitiviteit op als oprichtster van Gabriella- Mindfulness.com.


Waarom heb ik gekozen om bestuurslid te worden? Ik geloof niet in toeval en dat dingen zomaar gebeuren zonder een reden. Toen mij gevraagd werd, of ik interesse had om het bestuur te ondersteunen, ben ik naar binnen gegaan om een keuze te maken. Het voelde gewoon natuurlijk voor mij om lid te worden van het bestuur. Ik geloof in synergie en dat we samen efficiënter en sterker zijn dan wanneer we ons bedrijf alleen runnen. Ik ben een teamspeler en raak geïnspireerd door anderen, zij brengen mijn creativiteit en het beste in mij naar boven. Mijn sterke punten zijn enthousiasme en de visie om de mensheid de mogelijkheid te bieden mindfulness te beoefenen en er voordeel uit te halen. Mindfulness biedt mij een enorme steun in mijn leven en in het leven van de mensen om mij heen. Als VzW Moment hebben we de mogelijkheid om ons te verbinden en een prachtige gemeenschap te creëren. We kunnen elkaar versterken en mindfulness toegankelijk maken voor een breed publiek, voor steeds meer mensen.


Lucia Digna Supova, ondersteunend lid van het bestuur

Ik mediteer sinds 2007 (aan en uit). Ik heb meditatielessen gevolgd in het Tibetaans Cultureel Centrum in Luxemburg bij Lama Jigmé en ik heb de Shamatha- en Vipassana-meditatie die ik daar heb geleerd, beoefend. En in de loop der jaren, van het een kwam het ander, leerde ik over MBSR, mindfulness, Jon Kabatt-Zinn... Ik las Jon Kabatt-Zinn en ik wist eindelijk dat ik mijn plaats gevonden had. Ik nam deel aan het MBSR programma als student en daarna volgde ik het curriculum om MBSR instructeur te worden.


Waarom heb ik ervoor gekozen om lid te worden van vzw Moment en het bestuur actief te steunen?

Er kwam een moment waarop ik voelde dat het voor mij tijd was om me aan te sluiten bij een gemeenschap van gelijkgestemde mensen. Ik word gestimuleerd door de overtuiging dat lid worden van een vereniging een geweldige manier is om niet alleen in contact te komen met mensen die dezelfde interesses hebben, maar die ook dezelfde droom voor de samenleving delen! En dat we met z'n allen iets heel zinvols, impactvols, duurzaams en vreugdevols kunnen doen.


Als bestuur van vzw MOMENT willen wij samenhorigheid aanmoedigen en versterken en een hechte community zijn.

Wij nodigen je graag uit voor een ZOOM Meet up op zaterdag 10 april om 10u00 zodat we elkaar (beter) kunnen leren kennen, wat kunnen praten, delen en misschien komen er dan wel onderwerpen naar boven die we graag willen behandelen en verder samen willen uitwerken.

Wij hopen je graag spoedig te mogen ontmoeten digitaal of live van zodra de covid-19 maatregelen het toelaten.


Het bestuur van vzw MOMENT

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
bottom of page