Featured Posts

Nieuwe Lente: Beginnersgeest

(English version below)


Op 21 maart startte de lente. Het moment waarop dag en nacht even lang zijn. In de cyclus van de seizoenen luidt deze dag een nieuwe periode in met haar specifieke eigenschappen, kwaliteiten en activiteiten. En zo ook zouden wij met onze vereniging van dit moment gebruik willen maken om in deze periode twee mindfulness basishoudingen op de voorgrond te plaatsen.


Een eerste is de beginnersgeest of eindeloos beginnen. Een gelegenheid om onze intenties te vernieuwen, elkaar te ontmoeten en (opnieuw) te leren kennen.

Een tweede is niet streven. Net zoals dag en nacht even lang zijn tijdens de lente-equinox. Ze als het ware evenwaardig zijn en in balans. Toont de natuur ons een beeld van niet streven. We kunnen onze visie ‘voor leden en door leden’ concretiseren door samen onze ervaringen en expertise te delen.

Ik las recentelijk het nieuwe boek ‘De weg van de boog’ van Paulo Coelho. In een hoofdstuk met als toepasselijke titel bondgenoten las ik een tekst die ik graag met jullie wil delen.

Een boogschutter die niet het plezier van het boogschieten deelt met anderen, zal nooit zijn eigen kwaliteiten en onvolkomenheden leren kennen. Zoek daarom, voordat je met wat ook begint, bondgenoten – mensen die voor de dingen die jij doet, belangstelling hebben. Ik zeg niet: zoek andere boogschutters. Ik zeg: zoek mensen met andere kwaliteiten dan die jij hebt, de weg van de boog verschilt niet van ieder weg die met passie gegaan wordt.

De nieuwsbrief van maart staat dan ook helemaal in het teken van onze intentie om aan de slag te gaan met deze twee basishoudingen als het ware samen in het ritme van de seizoenen. Het nieuwe bestuur stelt zich voor en nodigt jullie uit voor een online meeting waar we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten en leren kennen. En als de Covid-maatregelen het toelaten kunnen we elkaar ook live ontmoeten vanaf mei.

Ik kijk er naar uit om jou opnieuw te ontmoeten.


Didier Anthonis, Voorzitter vzw MOMENT

--


On 21 March, spring began. The moment when day and night are of equal length. In the cycle of the seasons, this day announces a new period with its specific characteristics, qualities and activities. And so we, with our association, would like to use this moment to highlight two basic mindfulness attitudes in this period.

The first is the beginner's mind or endless beginning. An opportunity to renew our intentions, to meet and get to know each other (again).

A second is not striving. As day and night are of equal length during the spring equinox, they are, as it were, equal and in balance. Nature shows us an image of not striving.

We can make our vision 'for members and by members' concrete by sharing our experiences and expertise together.

I recently read the new book 'The Way of the Bow' by Paulo Coelho. In a chapter suitably titled Allies, I read a text that I would like to share with you.

“An archer who does not share the pleasure of archery with others will never get to know his own qualities and imperfections. Therefore, before you start anything, find allies - people who are interested in the things you do. I am not saying find other archers. I say, find people with qualities other than your own; the path of the bow is no different from any path that is walked with passion.”

The newsletter of March is therefore entirely dedicated to our intention to work with these two basic attitudes in parallel with the rhythm of the seasons. The new board introduces themselves and invites you to an online meeting where we can meet and get to know each other again. And when Covid measures allow, we can also meet live from May onwards.

I look forward to meeting you again.


Didier Anthonis, Chairman vzw MOMENT

Recent Posts
Archief
Zoek op Label
EAMBA-supported-color.png

vzw MOMENT | Boringwijk 3 | 3945 Ham

moment@mindfulmoment.be

Bankrekening Triodos BE 60 5230 8063 5670

Copyright © vzw Moment. All rights reserved.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now